Mnohé díky, Petře Rojiku!

Průkopnická  je práce geologa Petra Rojika o hornické historii v Českém Krušnohoří

 

Na dobře navštíveném domovském setkání bývalých obyvatel Rudné a Vysoké Pece v létě roku 2017, jsem se jako předseda Spolku přátel a příznivců českých Krušných hor seznámil s univerzálním geologem dr. Peterem Rojikem z Rotavy, v bývalém okrese Kraslice. Je to syn sudetoněmecké matky a českého otce. Na státní úrovni je místopředsedou Kulturního sdružení občanů německé národnosti (KSONN) v ČR, v Kraslicích předsedou. Setkání bylo doprovázeno bohoslužbou s hudbou a organizováno Kulturní asociací Němců z Kraslic. Dr. Peter Rojik organizuje výlety doma i do zahraničí, zejména po kulturních a historických památkách českých Krušných hor, a poskytuje řadu přednášek o minulosti a přítomnost  vlasti.

V uvolněné atmosféře jsme se navzájem informovali o našem úsilí o zachování nebo znovuobjevení hodnotných svědků minulosti v Českých horách. Rojik popsal senzační (znovu)objev nejdelšího vodního příkopu v Krušných horách, v Rudné (Trinksaifenu). Dodávka vody byla nezbytná pro extrakci cínu.

Dobrovolnická práce Petra Rojika je velmi časově náročná a nákladná. Vzhledem k tomu, že jeho práce je plně v souladu s cílem našeho sdružení a přispívá tak k zachování (německého – poz.přek.) kulturního dědictví českého Krušnohoří, pomůžeme mu při veřejné zakázce na speciální mapové dílo vodního příkopu v Rudné, částkou 300 eur. Dohodli jsme se na další spolupráci. Velmi nás potěšilo, že se Rojik rozhodl stát členem našeho sdružení. Jeho členství by mohlo v budoucnu povzbudit další občany České republiky.

Ádám Sonnevend, Sudeten Deutsche Zeitung, 23.2.2018, str. 13

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf