Mladá fronta zatvrzele utajuje nacistickou historii zámku Račice

 

Opět a opět! Mladá fronta dnes je v popisu zámku Račice prostě nepoučitelná. Hned dvě zprávy o račickém zámku z poslední doby opět utajily před širokou veřejností  jeho protektorátní nacistickou minulost. V článku "Račický zámek přestaví na wellnes hotel. Za sto milion", sice najdete odkazy na minulost zámku již od gotiky, a dokonce i správný poukaz na historii generálního štábu čs. armády za mobilizaci proti Hitlerovi, ale důvod, proč se právě tento zámek stal centrem genštábu velitele generála Krejčího, samozřejmě MF zamlčela.

 

A tak jako to tedy bylo? Proč si důstojníci  genštábu právě v tomto zámku s pohrdáním strhávali anglická a francouzský spojenecká vyznamenání, když dostali zprávu o Mnichovu a odstoupení pohraničí? Zámek Račice byl jak za Rakouska, tak za I. ČSR majetkem rakouského šlechtice Philippa von Schoellera seniora (jeho syn stejného jména byl manžel restituentky Idy Salmové a nechvalně proslulý válečník wehrmachtu vyznamenaný řadou nacistických metálů  mj.za boj proti jugoslávským partyzánům ). Otec von Schoeller patřil k významným rakouským nacistům. Ještě za rakouské republiky před anšlusem (okupací) Rakouska Hitlerem, nejen sympatisoval s nacismem, ale stal se členem nacistické strany. Doprovázel i Hitlera do Itálie na setkání s fašistickým Ducem Mussolinim. Za okupace Rakouska od Hitlera dostal vysoké vyznamenání za hospodářskou činnost pro III. říši. Syn se stal důstojníkem wehrmachtu a jako jezdec cvičil kozácké sběhy od Rudé armády proti Sovětům, za což dostal dvě nejvyšší vyznamenání pro cvičitele východních národů ("Angehöerige des Ostvölker I. und II. Stufe" - Dekorace příslušníků východních národů I. a II. stupně" zlatou a stříbrnou). Těmi východními národy se rozuměli kozáci od řek Manyč a Těrek a milý šlechtic byl nadporučíkem 6. pluku těreckých kozáků wehrmachtu začleněných Himmlerem do I., později XV, kozáckého sboru Waffen SS wehrmachtu. Otec a syn dopadli po válce každý jinak. Otec hůře, syn co nejlépe.

Otec byl po válce souzen za kolaboraci s nacismem, a jeho továrny a majetky v ČSR včetně zámku Račice a panství byly konfiskovány dle dekretů presidenta republiky č.12 (kopii konfiskační vyhlášky mám ve svém archivu). Otec dostal dva roky za spolupráci s Hitlerem a ty si odseděl v letech 1945-47 ve vyšetřovací vazbě.

 

Zato syn nebyl za činnost ve wehrmachtu nikdy souzen,  naopak později byl dokonce vyznamenán za spolupráci se Spolkovou republikou Německa. Stal se mistrem světa v přeskoku na koni a nakonec členem rakouského olympionického výboru. Inu - olympionik z wehrmachtu! Jeho exmanželka se dodnes soudí s naším státem o jiné restituce. (!)

A toto je zjevně i důvod, proč Mladá fronta Dnes tak pečlivě vymazává tuto podstatnou informaci ze svého zpravodajství o historii zámku Račice. 

Totiž jinak neinformovaný čtenář nepochopí, proč se po válce stal račický zámek majetkem různých organizací. Tedy nikoli pro nějaké "znárodnění komunisty", nýbrž jako revoluční konfiskát podle dekretů republiky. Podle dekretů,na které celou dobu plivají landsmani a jejich koryfejové páté kolony v republice.

 

Nu a tatáž censura se opakovala v Mladé frontě Dnes v jejím speciálu, věnovaným "srdcovkám" Jaroslava Plesla a místům, kde se psaly dějiny. 

Zase se dočteme o genštábu a mobilisaci, ale nic se nedočteme o záboru zámku armádou německému prohitlerovskému majiteli.

 

Opět nepadne ani slovo o rodu Schoellerů. O jejich obrovském majetku, o arizaci židovského majetku barona Gomperze náhradou za poskytnuté lesy pro okupovanou střelnici wehrmachtu,  která byla záminkou pro vyhnání tisíců Čechů z 33 obcí a městeček Drahanské vysočiny!

Nic se nepoví o nacistických úřednících, kteří terorizovali pístovické občany a poslali je na gestapo a do Kounicových kolejí.

Nic z toho fanda kastelánství pan Plesl ani Mladá fronta čtenářům nepoví.

Musíme na to upozornit za ně.

 

Jiří Jaroš Nickelli,

předseda Historicko dokumentační komise ČSBS Boskovice