Ministerští tajemníci Hagl Kehlová a Zellmeier

Dva krajané na významných ministerstvech

 

Se změnou ve Spolkovém ministerstvu spravedlnosti, a novým obsazováním bavorských zemských ministerstev, postoupili dva krajané do funkcí ministerských tajemníků.

Rita Hagl-Kehlová, „sudetská“ Němka z Deggendorfu v Dolním Bavorsku, členka Sudetoněmecké rady a Seliger-Gemeinde, na Spolkovém ministerstvu spravedlnosti. Joseph Zellmeier, zemský předseda karpatských Němců, zemský místopředseda Svazu vyhnanců (BdV) a předtím mluvčí vyhnanců za CSU v Bavorském zemském parlamentu, na Bavorském ministerstvu pro bydlení, výstavbu a dopravu. Jsou tedy zástupci svých ministrů - Katariny Barleyové a Ilse Aignerové.

 

Hagl-Kehlová se narodila v roce 1970 v Porzu am Rhein, dnes v okrese Kolín nad Rýnem. Učila se dámskou krejčovou, později studovala němčinu, historii a politické vědy. Od roku 2008 byla učitelkou na gymnáziu v dolnobavorském Freyungu. V roce 2013 se dostala do německého Spolkového sněmu za SPD.

V parlamentu působila v oblastech potravinářství/zemědělství a ochraně spotřebitelů a výrazně také při koaličních jednání o těchto otázkách. „Mou srdeční záležitost je, aby výrobci a distributoři zboží označovali své výrobky dostatečně, aby každý z nás mohl být před nákupem dostatečně o produktu informován“, řekla nedávno Hagl-Kehlová. Je to velmi široké téma. Oznámila, že bude pokračovat v prosazování a udržování německo-českého porozumění. Sudetoněmeckou radu bude i nadále zastupovat v Mariánskolázeňských rozhovorech. A na letošním Sudetoněmeckém dni (19. dubna) v Augsburgu bude jménem Seliger-Gemeinde hovořit na téma "Sudetští Němci - zdroj míru v Evropě".

Seliger-Gemeinde a generální sekretářka Sudetoněmecké rady, Christa Naaß, blahopřála tajemnici Hagl-Kehlové k nové odpovědné úloze a přáli jí mnoho úspěchů.

 

Také Josef Zellmeier je krajan, protože karpatští Němci po staletí žili společně se „sudetskými“ Němci v celé habsburské monarchii a pak v Československu v letech 1918 až 1939. Narodil se v roce 1964 v bavorském Mallersdorfu (nyní v okrese Straubing-Bogen), vystudoval práva v Řezně a byl členem Bavorské finanční správy. Od roku 2003 je členem parlamentu pro Straubing. Jako místopředseda a mluvčí pro vyhnaneckou politiku CSU, také jako zemský předseda karpatských Němců, vystupoval několikrát na akcích „sudetských“ Němců. Například v říjnu 2016 s projevem „Děkujeme Wiesau“ v hornofalckém Grenzortu.

V magazínu CSU pro Sudetoněmecký den v roce 2017 formuloval seznam politických úkolů : „Významné projekty jako jsou stavba Sudetoněmeckého muzea a obnova kulturních institucí - včetně galerie východních Němců - Art Forum v Řezně, Muzea Chebska v Marktredwitz a Muzea Jizerských hor v Neugablonz. Tyto projekty se již provádějí nebo se nacházejí ve fázi projektů. Jeho dalším důležitým zájmem je posílení německých menšin, které zůstaly ve své původní vlasti. Jedná se o zajištění jejich existence, zejména obnovení německého mateřského jazyka u mladší generace.

Zellmeier také prozradil, proč je mu vyhnanecká politika osobně blízká: „Moje matka pochází z Preßburgu/Bratislavy a máme příbuzné na Slovensku. Dokonce i jako dítě mě fascinovalo, že moji prarodiče mluvili německy i maďarsky a slovensky. Navzdory hořkým zkušenostem s vyhnáním nikdy nezapomněli na svou vlast a vždy vyjadřovali svou lásku k Bratislavě. Od zájmu o rodinnou historii vyšlo mé aktivní zapojení do karpatoněmeckého landsmanšaftu ... "

Nyní se ze stavitele mostů stal tajemník Bavorského ministerstva výstavby a dopravy.

hf, Sudetendeutsche Zeitung, č. 15/16 20.4.2018, str. 1

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf