Mimořádné zásluhy Dr. Edvarda Beneše o Československou republiku

Prezident T.G. Masaryk ocenil zásluhy Dr. E. Beneše krátce a jasně: „Bez Beneše bychom neměli republiku.“

V roce 2004 přijala parlament ČR následující zákon: Zákon č. 292/2004 Sb., zákon o zásluhách Edvarda Beneše

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Edvard Beneš se zasloužil o stát.

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Špidla v. r.

Platnost zákona od14.05.2004
Účinnost zákona od14.05.2004