Merkelová odsoudila vyhnání Němců. Nemá podle ní morální ani politické ospravedlnění

Svět

20. června 2018 17:20

BERLÍN - Pro vyhnání Němců ze zemí střední a východní Evropy po druhé světové válce podle kancléřky Angely Merkelové neexistovalo morální ani politické ospravedlnění, i když tehdejší události byly následkem nacistické diktatury. Merkelová to ve středu řekla v Berlíně při vzpomínce na oběti vysídlení. Ze zemí střední a východní Evropy bylo po druhé světové válce odsunuto 12 až 14 milionů Němců.


Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury,“ řekla Merkelová. „To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění,“ zdůraznila šéfka německé vlády, která v této souvislosti hovořila o „hořké nespravedlnosti“.


Angela Merkelová a Horst Seehofer v Berlíně.

Na konferenci se vyjádřila k vyhnání Němců po druhé světové válce.


Jenom z Československa byly po druhé světové válce odsunuty na tři miliony Němců, z nichž velká část se postavila na stranu nacistického režimu. Česko-německá deklarace z roku 1997 v této souvislosti hovoří o vyhánění a nuceném vysídlení. Podle česko-německé komise historiků při něm přišlo o život 15 000 až 30 000 Němců.

Zeman s výroky Merkelové nesouhlasí


"Reakce pana prezidenta: Hluboký nesouhlas!" napsal Ovčáček. Předtím na twitteru poukázal na postupimskou konferenci z roku 1945, na níž spojenci legitimizovali odsun německého obyvatelstva ze středoevropských zemí.


"Výrok kancléřky Merkelové pochází z projevu na Dni připomínky útěku a vyhnání. V tomto kontextu je také třeba výrok vnímat. Nejde o polemiku s německými sousedy a nikterak ani nezpochybňuje podstatu Česko-německé deklarace. Podstata deklarace spočívá ve stanovení historické kauzality a v oboustranném odmítnutí vznášet právní nároky, které by vyplývaly z komplikované minulosti," uvedlo ministerstvo zahraničí…


Autor: ČTK


Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/pro-vyhnani-nemcu-neexistovalo-moralni-ani-politicke-ospravedlneni-tvrdi-merkelova.A180620_144337_ln_zahranici_ele


Poznámka ČNL: Na našich stránkách se věnujeme i pamětím našich hraničářů z období předmnichovském i pomnichovském. O jejich boji na obranu republiky i svých domovů. Přinášíme články o úloze tzv. sudetských Němců, jíž sehráli v době první republiky, druhé republiky i „protektorátu“. Nejednou jsme přinesli texty, které pojednávají o rozhodnutí Postupimské konference o přesídlení německého obyvatelstva z Československa, Polska, Maďarska. Toto nám sdělili diplomatickou cestou a my jsme stejnou cestou jim souhlasně odpověděli. Na konferenci W. Churchill naléhal na urychlení přesídlení německého obyvatelstva z Československa. On to byl, kdo tuto problematiku otevřel. Německo tehdy nemělo svou vládu. Jménem Německa spojenci rozhodovali, vykonávali na jeho území svrchovanou moc.

To vše paní kancléřka Merkelová nevěděla? Myslíme si, že věděla a přesto silně a nepřípustně „upravovala historii“.

Musíme vždy o uvedených historických událostech říkat pravdu a kritizovat její přepisování!


Vyhnání Němců z Československa, Polska a Maďarska se nekonalo. Tento termín postupimská konference nestanovila. Šlo o přesídlení (transfer, odsun). Němci si později vytvořili termín vyhnání, který nemá žádné opodstatnění.