Mechanismus války


Pokud popíšeme možný scénář rozpoutání totální války na Donbasu, pak lze vyzdvihnout následující body:


1. V předstihu se provádí soustředění ozbrojených sil Ukrajiny a připojených posilových sil, které jsou doplněny o armádu NATO a PMC soustavně rozmístěné na střední a východní Ukrajině.


2. Rostoucí hrozba vůči DLR a LPR nutí Rusko posilovat seskupení ozbrojených sil RF na hranici s LPR a Ukrajinou, aby byla zaručena možnost využití vojenské opce k zabránění likvidaci DLR a LPR. ve stylu operace Oluya.


3. Koncentrace ozbrojených sil RF je prezentována jako „agresivní akce Ruska“ a „záměr zaútočit na Ukrajinu ve velmi blízké budoucnosti“, přičemž datum „nevyhnutelného útoku“ se neustále posouvá o 2-4 týdny, rozvíjí se informační a propagandistická kampaň.


4. Probíhající informační kampaň slouží jako ospravedlnění pro otevřený přesun různých zbraní na Ukrajinu, včetně útočných. Aktualizována byla i otázka dodávek MANPADS na Ukrajinu. Dokonce si ani nelámou hlavu s dřívější zdvořilostí o „smrticích/nesmrticích zbraních“.


5. Kromě toho se provádí nahromadění jednotek NATO na strategických hranicích Ruska a nyní se řádově počty ze stovek vojáků zvýšily na tisíce a v budoucnu nahromadění až desetitisíců vojáků. Ve skutečnosti se bavíme o situaci studené války, kdy dělicí čáru ve střední Evropě posílily velké masy vojsk na vysoké či maximální bojové pohotovosti, teprve nyní tato linie opustila Německo na hranici s Běloruskem a území Ukrajiny.


6. Na hranicích s Ruskem se prudce zintenzivnily průzkumné aktivity s využitím různých průzkumných letadel ze Spojených států a zemí NATO a také různých UAV. Spolu s daty z americké satelitní konstelace je prováděno nepřetržité sledování koncentrace a pohybu velkých kontingentů ruských ozbrojených sil, abychom měli představu, jak a kde mohou působit v událost aktivní fáze nepřátelství na Donbasu.

7. Na území Ukrajiny probíhají přípravná mobilizační opatření pro intenzivní konflikt s velkým počtem ztrát a možným přenesením bojových akcí na celé území východní, střední a jižní Ukrajiny.


8. I imitační opozice, která by mohla bránit směřování k rozpoutání intenzivního nepřátelství, se důsledně odstraňuje. Všechny možnosti legálního vlivu na veřejné mínění v souladu s ukončením války jsou důsledně omezovány.

9. Je nepravděpodobné, že by si někdo dělal iluze o výsledku přímé konfrontace mezi Ozbrojenými silami Ukrajiny a Ozbrojenými silami Ruské federace, ale nejde o to dosáhnout čistě vojenských výsledků. Sondování předních linií 1. a 2. AC slouží k vyvíjení neustálého tlaku na taktické obranné pásmo armád lidových republik a také k testování prahových hodnot ruské reakce na zvyšující se agresivitu akcí. ozbrojených sil Ukrajiny a NATO.

10. Diplomaticky je Rusko všemožně ohroženo sankcemi, pokud se pokusí přímo zasáhnout při obraně lidových republik a rozmístí jednotky na území Ukrajiny (čímž potvrdí, že v současné době se na území Ukrajiny nenacházejí žádné jednotky ozbrojených sil RF. území Ukrajiny).


V důsledku toho můžeme předpokládat následující:


1. Na Donbasu ozbrojené síly Ukrajiny provádějí omezenou ofenzívu s cílem obsadit velkou osadu. Pokud bude ofenzíva úspěšná, Rusko buď pomůže LDNR, nebo nepomůže. Pokud to nepomůže, pak ještě nebylo dosaženo prahových hodnot reakce ozbrojených sil RF a operaci lze opakovat. Pokud zareaguje a podpoří LDNR silou, pak do hry vstupuje NATO. Jako alternativní scénář může působit ta či ona provokace, a ne nutně na frontě na Donbasu, kde se to očekává v první řadě, ale někde jinde – Perekop, hranice s Podněstřím, Azov nebo Černé moře, takže nakonec postavte Ruskou federaci před stejnou volbu – vzdát se nebo odpovědět, a tato větev bude postavena ve vhodnou chvíli pro USA a NATO.


2. Rusko bude samozřejmě obviněno z agrese (ignorující jakékoli akce Ukrajiny, protože ignorovali fakt Saakašviliho útoku na Jižní Osetii v roce 2008), což bude mít za následek slíbené sankce, které slouží především k účelům konečného oddělení Ruska z Evropy a dokončení formování „cordon sanitaire“ kolem Ruska se zapojením maximálního možného počtu evropských zemí. Tato dělicí čára navíc řeší problém ztížení realizace jednoho ze strategických dopravních koridorů čínské iniciativy Belt and Road, který vede přes Rusko.


3. Samotná kampaň informačně-psychologického a diplomatického nátlaku na Rusko může směřovat i k dosažení operačně-taktických výhod s cílem zpomalit případnou reakci vojensko-politického vedení Ruské federace na rozvíjející se krizi tak, aby doba od zahájení ofenzivy Ozbrojených sil Ukrajiny do rozhodnutí o akcích reakce byla co největší, aby APU poskytla co nejvíce času na dosažení výsledků. Samozřejmě, pokud nás nátlaková kampaň donutí opustit podporu LDNR, pak to bude znamenat nevyhnutelnost likvidace LDNR. V současné realitě k tomu samozřejmě nedojde, takže mluvíme o možném zpomalení reakce Ruska obecně a ozbrojených sil RF zvlášť.

4. V případě realizace tohoto scénáře se budou muset ozbrojené síly Ukrajiny postupně stáhnout k Dněpru, aby se vyhnuly obklíčení části skupiny na Donbasu, čekání na další dodávky zbraní ze zemí NATO, přesun žoldáků a kampaň ekonomického tlaku na Rusko. Washington se navíc ani netají tím, že by na Ukrajině rád viděl scénář a la Afghánistán a Čečensko s dlouhodobým konfliktem vyčerpávajícím Rusko. To vyžaduje zachování alespoň části ozbrojených sil Ukrajiny v případě scénáře s totálním nepřátelstvím. Tento scénář bude tím účinnější, čím menší bude ruská reakce.

5. V takové realitě je Evropa zcela zbavena možnosti provádět byť jen minimálně subjektivní politiku a bude odsouzena následovat washingtonský kurz, a to i na úkor svých vlastních zájmů. Kampaň proti Rusku mimo jiné zvýší tlak na evropskou opozici a donutí evropské elity chodit v jednotném protiruském systému, pro který je ve skutečnosti současná propagandistická kampaň citována se samostatným důrazem na „ špatný postoj Německa, které nechce bránit Ukrajinu.“


6. Obecně platí, že do roku 2022 již Spojené státy s jistotou ovládly ukrajinské předmostí a jsou již připraveny použít Ukrajinu jako nástroj proti Rusku a vyhrožovat Moskvě překročením všech možných červených čar. Je důležité si uvědomit, že jakékoli náklady pro Ukrajinu – demografické, ekonomické, územní – nejsou pro Spojené státy významné. Toto je nástroj, který bude použit. Za to byl ve skutečnosti proveden převrat a k moci byla uvedena loutková vláda. Očekávání, že se to všechno nějak rozplyne či rozpadne, už v roce 2014 vypadalo zjevně mylně a iluzorně, o to více nyní, kdy Rusko už nediktuje scénáře vývoje krize ukrajinským směrem, ale Rusko se snaží nasadit v extrémně nebezpečné strategické větvi rozhodnutí s určitými důsledky.

Speciálně pro IA ASD


https://asd.news/articles/voyna/mekhanizm-voyny

https://colonelcassad.livejournal.com/…tml

Přišlo e-poštou