MASARYKOVSKÝ MANIFEST

ŘÁD PROTI CHAOSU

 

V Častohosticích  Dne: 3.4.2018

 

Vážený pane rektore, doc. PhDr. Mikuláši Beku, Ph.D.,

 

v tomto jubilejním roce stého výročí Československa jste se rozhodl kandidovat do Senátu České republiky. Jako rektor Masarykovy univerzity jste se mnohokrát zpronevěřil odkazu našeho prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka. Vaše hodnoty nejsou hodnotami našeho prvního prezidenta, naopak hájíte stanoviska a chováte se v přímém rozporu s idejemi T.G.M. Váš hodnotový svět navazuje na druhou republiku a distancuje se od tradice první republiky. Stala se z Vás, pane rektore, vůdčí osobnost brněnské kavárny, a proto se za Vás postavily politické strany, které jsou s ní spjaty.

 

Jsem absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a cítím povinnost hájit čest našeho prvního prezidenta. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl také kandidovat do Senátu České republiky, abych zabránil Vašemu zvolení. Vyzývám Vás, pane rektore, k veřejné diskusi na půdě Masarykovy demokratické akademie k duchovnímu odkazu našeho prvního prezidenta. Jsem přesvědčen, že akademická půda umožní intelektuální souboj, který všem ukáže, jaký je Váš skutečný charakter a umožní tak brněnským voličům se zorientovat v předvolebním klání.

 

Celý život jsem sloužil v armádě a naplňoval vojenskou přísahu, která má svůj původ u našich legionářů, kteří bojovali za náš stát před sto lety. Učil jsem o naší legionářské tradici na Vojenské akademii ve Vyškově a na Univerzitě obrany v Brně. Mé přednášky jsou k dispozici pod mým jménem na YouTube a každý se tak může přesvědčit, co jsem skutečně učil na našich vojenských školách. S Vašimi názory je také možné se seznámit na internetu. Podle mého názoru se T. G. Masaryk proti těmto názorům po celý život vymezoval a bojoval. Také budu proti Vám bojovat ve volebním klání a jsem přesvědčen, že naše akademické disputace o myšlenkovém odkazu T.G.M. by mohly přispět k duchovnímu obohacení našich voličů.

 

Jsem předsedou Českomoravské komory Česko-Slovenského výboru, který navazuje na myšlenkový odkaz Tomáše Garrigua Masaryka. Je třeba znovu promyslet smysl českých dějin, aby mohlo dojít k posílení naší národní identity. Jsem přesvědčen, že jako vůdčí představitel brněnské kavárny děláte vše pro to, abyste naši národní identitu a státnost destruoval.

 

Ještě hůře ovšem vypadá Vaše jednání, ve kterém jste udělal z Masarykovy univerzity sídlo chaosu a revoluce, která není Masarykovou revolucí rozumu a srdcí, ale útokem na demokracii a ústavní pořádek. Nedovolil jste v r. 2013 panu prezidentovi přístup na univerzitu, udělal jste z ní hnízdo protestů proti demokraticky zvoleným politikům, nevychováváte studenty v úctě k vůli lidu vyjádřené volbami, a tím zrazujete vlastní princip demokracie. Vaše výchovné působení je zhoubné a následky jsou potom ve špatných hodnotách, které společnost vyznává, když do ní absolventi vstupují a v ní působí. Zpronevěřujete se poslání univerzit být nezávislými nepolitickými institucemi. Spojujete se s politickými stranami, což je v příkrém rozporu s výkonem Vaší funkce, stal jste se dokonce vůdčí osobou seskupení známé jako „BRNĚNSKÁ KAVÁRNA“, za kterou se staví určité politické strany, které neuspěly ve volbách a jejich dosavadní působení nás stálo obrovské ztráty (připomenu jen solární tunel a kauzu OKD). Chci pomoci k obnovení řádu, spravedlnosti, úcty a věrnosti.

 

Obracím se na brněnskou veřejnost, která bydlí v senátním obvodu 59 – Brno město, kam patří Brno - střed, Kohoutovice, Nový Lískovec, Starý Lískovec a Bosonohy, s žádostí o podporu tím, že se podepíší do přiložených podpisových archů, pokud budou ztotožněni s mým vlasteneckým programem, který je vyjádřen v masarykovském desateru a v mém volebním programu, který z duchovního odkazu našeho prvního prezidenta vychází. Nejsem spjatý s žádnou politickou stranou a tak se touto cestou obracím přímo k občanům s prosbou o finanční podporu, kterou mohou zasílat na transparentní finanční účet: 281068/5500.

 

Celý tento jubilejní rok se věnuji programu druhého národního obrození, které je zaměřeno na masarykovskou drobnou práci v podobě osvětových přednášek a besed pro naše občany a žáky základních a středních škol. Vědecké konference a diskusní fóra by měly přispět k větší informovanosti našich občanů o tom, jaké skutečně zastáváme hodnoty a jak je v praxi naplňujeme. Politika se musí vrátit k morálním hodnotám T. G. Masaryka, pokud má mít náš národ naději na své národní obrození.

 

Můj volební program je postaven na masarykovském řádu a budu bojovat proti kavárenskému chaosu, kterého jste v Brně ztělesněním. Lidé nechtějí Váš chaos, lidé touží po Masarykově řádu a spravedlnosti, a proto „Pravda zvítězí“!

 

PhDr. Stanislav Balík, mjr. v.v.

Česko-Slovenský výbor Českomoravské komory

 

www.stanislavbalik.cz  ,  www.mbasb.cz   ,  www.csv-cmk.cz   ,  www.facebook.com/BalikStanislav