Mao Ce-tung a Lenin – idoly

"Soros, ..., přednesl v Hooverově institutu hlavní projev, kde prohlásil, že:


1. Čína je nejmocnějším autoritářským státem na světě.

2. Čína je největší a nejnebezpečnější hrozbou pro všechny otevřené společnosti.

3. Čína je skoro jako Německo v roce 1936.

4. Čína využívá olympiádu v roce 2022 k demonstraci své převahy a propagaci svého systému.

5. Si Ťin-pching věří ve vítězství komunismu a svých idolů – Mao Ce-tunga a Lenina.

6. Si Ťin-pchingovi by v roce 2022 nemělo být povoleno ucházet se o třetí funkční období. Musíme Čínu inspirovat ke změně v tomto směru.

7. Je nutné všemi prostředky usilovat o svržení stávajícího režimu v Číně. Západní nevládní organizace by na tom měly pracovat."


V ruském originálu:

Сорос, который все никак не сдохнет, выступил с программной речью в Институте Гувера, где заявил, что:

1. Китай является самым могущественным авторитарным государством мире.
2. Китай является самой крупной и опасной угрозой для всех открытых обществ.
3. Китай он практически как Германия 1936-го года.

4. Китай использует Олимпиаду 2022 для демонстрации своего превосходства и пропаганды своей системы.

5. Си Цзиньпин верит в победу коммунизма и его кумиры - Мао Цзедун и Ленин.
6. Нельзя позволить Си Цзиньпину избраться на третий срок в 2022-м году. Нужно вдохновить Китай на перемены в этом направлении.
7. Необходимо всеми средствами стремиться к свержению существующего режима в Китае. Западные НКО должны работать над этим.


https://colonelcassad.livejournal.com/…tml

Přišlo e-poštou


Poznámka:

Je samozřejmé, že Si Ťin-pching může mluvit o svých idolech.

O nich má právo také mluvit i Soroš, když však má projev v Hooverově institutu, měl by si nejen on, ale i pořádající uvědomit, co říká, co navrhuje. Především pan Soroš nikdy takový projev na veřejnosti vůbec neměl přednést. Není žádným ústavním činitelem, a proto jeho podněty, týkající se Číny a Si Ťin-pching jsou zvlášť odpudivým zasahováním do vnitřních záležitostí Číny. V Číně existují státní a stranické mechanismy, které rozhodnou o tom, zda bude ve své funkci prezidenta i v dalším volebním období či nikoliv.

Výzva, obsažená v 7. bodu, je výzvou k svržení státního režimu v Číně, a to s nasazením všech prostředků.


Kde zůstalo mezinárodní právo, kde Charta OSN, Rada bezpečnosti OSN? Pokud takoví lidé jako pan Soroš budou mít právo na veřejnosti vystupovat s takovými výzvami, dokonce ke svržení stávajícího režimu v Číně, aniž by byli voláni k odpovědnosti, pak můžeme považovat mezinárodní právo a Chartu OSN za pouhou dekoraci. Svobodu, demokracii a lidská práva za pouhá hesla. Mír za líbivé slovo, za nímž se skrývají nepokoje, války. ČNL