Má AfD řešení na existující problémy?

Těší mě, že o tom chcete psát objektivně. Myslím si, že etablované strany opravdu dělají mnoho chyb a AfD má často odpovědi na problémy, které zrovna máme. Co se EU a společného eura týče, daří se nyní mnoha lidem mnohem hůře než dřív, především v Řecku, ale také jinde, a přesto dostávají zbankrotované banky zas a znova miliardy - peníze pro banky, ne pro lidi. Nakonec nejspíš přijde velká katastrofa, když dostanou banky peníze, které vlastně nikdo nemá. Z celé politiky EU profitují banky a velké koncerny, ne normální lidé. Potom je tu samozřejmě islamizace. Hranice jsou otevřené, muslimové přicházejí - často bez dokumentů, žijí zde ilegálně nebo dostanou azyl, přestože přijdou z jisté země, nebo přestože není jasné, kdo jsou. A když se muslimové nedrží zákonů, většinou se nic nestane, kvůli tomu roste kriminalita. V zemích, kde jsou muslimové ve většině, vidíme, že to není tolerantní náboženství, a etablované strany tolerují islamizaci Evropy a často ji také podporují. Nemám samozřejmě problém s Poláky, Čechy, s arabskými křesťany nebo Jezídy, kteří zde žijí, ale rozšíření islámu mám za problematické, protože islám má kulturu, která zničí naši evropskou kulturu. V šariji na příklad může otec svou dceru prodat muži, i když je dívka ještě dítětem, rovnoprávnost pro ženy islám nezná a jiná náboženství jsou v islámských zemích tolerována jen málo nebo vůbec. A v Německu máme taky manipulaci názorů. Každý, kdo kritizuje etablovanou politiku, je v novinách a televizi difamován jako nácek, fašista nebo radikál. Proto by bylo důležité o těchto problémech upřímně diskutovat, a aby se hledala dobrá řešení pro Německo a Evropu, a jen u AfD vidím, že to chce iniciovat.

Prosím vás o anonymitu, protože i mezi Lužickými Srby ti lidé, kteří si myslí, že jsou velmi tolerantní, často bohužel netolerují jiné názory.

Anonym

 

Česko-lužický věstník, 11-12/2017, str. 81