Maďarsko podporilo Poľsko a odsúdilo „nehorázne útoky Bruselu“

Budapešť 9. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)

 

Maďarská vláda sa rozhodla prijať uznesenie na podporu Poľska a „odsúdiť nehorázne útoky Bruselu“, oznámila v stredu večer maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová


Na snímke maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová

Podľa agentúry MTI Vargová na na sociálnej sieti Facebook napísala, že Európska komisia podnikla „tvrdý útok na Poľsko, ktorý bezprecedentne zasahuje do výkonu spravodlivosti a legislatívy suverénneho členského štátu“. Tento postup označila za „šokujúci“ a „neprijateľný“.

Vargová uviedla, že poľská vláda naznačila svoj úmysel zrušiť sporné nariadenie týkajúce sa disciplinárneho senátu poľského najvyššieho súdu, ale Európska komisia „ignorovala poľský sľub a spochybnila záväzok poľskej vlády a iniciovala finančné sankcie“.

Plne podporujeme Poľsko a prejavujeme solidaritu s našimi poľskými priateľmi,“ napísala Vargová s tým, že „zvážime spôsoby podpory Varšavy v európskych súdnych konaniach“. Dodala, že „súdnictvo žiadneho členského štátu sa nesmie stať obeťou úsilia budovania impéria v Bruseli“.

Poľská vláda v utorok kriticky reagovala na Európsku komisiu, ktorá sa rozhodla požiadať Súdny dvor EÚ o uloženie finančných sankcií voči Varšave pre reformu poľskej justície.

Európska komisia nezákonne blokuje finančné prostriedky pre Poľsko a žiada sankcie. Ide o agresívne činy,“ napísal na sociálnej sieti Twitter štátny tajomník poľského ministerstva spravodlivosti Sebastian Kaleta. Dodal, že ide o „nezákonný útok“.

Rozhodnutia EK

Európska komisia (EK) v utorok prijala dve samostatné rozhodnutia, ktoré sa týkajú rozhodnutí Súdneho dvora EÚ a podľa ktorých opatrenia poľských orgánov naďalej narúšajú fungovanie poľského justičného systému.

Po prvé sa eurokomisia rozhodla požiadať Súdny dvor EÚ o uloženie finančných sankcií voči Poľsku s cieľom zabezpečiť súlad s nariadením súdnej inštancie Únie o predbežných opatreniach požadovaným podľa článku 279 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) zo 14. júla 2021.

Príkaz pre Varšavu sa týka fungovania disciplinárneho senátu poľského najvyššieho súdu a pozastavenia platnosti ďalších ustanovení poľského práva, ktoré majú vplyv na nezávislosť sudcov. EK žiada Súdny dvor EÚ, aby Poľsku uložil denné penále, pokiaľ sa opatrenia uložené nariadením súdu nebudú vykonávať v plnom rozsahu.

Po druhé sa EK v rámci právneho konania rozhodla zaslať Poľsku formálnu výzvu, pretože neprijalo opatrenia potrebné na úplné dodržanie rozsudku Súdneho dvora EÚ z 15. júla 2021, v ktorom sa konštatuje, že poľské právo týkajúce sa disciplinárneho režimu voči sudcom nie je zlučiteľné s právom EÚ.