Má prognóza restituce Salmů byla přesná


Jiří Jaroš Nickelli, Společnost Ludvíka Svobody, Brno


Roku 2007 ve Svobodných novinách v 1.čísle za leden-březen, jsem napsal stať

Dcery Salmovy před dějinami neuspějí.

Tehdy jsem byl v regionu i celostátně označován za idiota, nepřejícníka, závistníka a šiřitele lží  a výmyslů. V televizi jsem byl označen za blbce a hysterika. Televize mi nikdy nedala možnost obhajoby.


Roku 2021  - za 14 let - se má prognóza naprosto vyplnila. Vyplnily ji  nejvyšší soudy, o nichž  se předem očekávalo, že vrátí pohrobkům protektorátu miliardové majetky. Média pěla oslavné ódy na slovutný rod a přála mu zdar v návratu majetků. Památkáři,  hyperbolou řečeno, už nesli rodině zámek na stříbrných mísách a vyhazovali kastelánku za protirestituční postoj... Všichni odpůrci byli označeni šmahem za bolševiky a nepřátele šlechty.

Škoda, že se toho dnes nedožila nacistická nevěsta Ida Salmová. Dočkala se jen porážky u Nejvyššího správního soudu. Porážky u Ústavního soudu se alespoň dočkala její mladší sestra.

A rovněž nekorektní a zloděje protokolů svým způsobem kryjící úřad města jejich bývalého panství. Boží mlýny mlely - až domlely...  

Úřady se chytají za ustarané hlavy a mlčí nebo zamlžují Stalingrad restituentů. Až se blanenský okres jednou probudí z dogmatického spánku o takzvané restituci Salmů, zjistí, jakému osudu ušli jeho pracující, i správcové státního i obecního majetku....


Autor je potomek ruského legionáře, udaného gestapu sudetským Němcem Tugemanem, nacistou, vrchním účetním knížecího velkostatku Rájec, a příbuzný odbojářů zahynulých v Osvětimi a na sekyrárně Pankrác