Má být náš prezident prozápadní, neutrální nebo provýchodní?

Jen třetina Čechů chce prozápadního prezidenta

,

Třetina lidí si myslí, že by prezident měl být prozápadní, polovina potom, že by měl být neutrální.

Uměřená, kultivovaná, moc neprovokovat a držet si neutralitu. Taková by podle průzkumu měla být hlava státu. (Výňatek z článku)

Podle našeho názoru by měl nový český prezident především hájit české národní a státní zájmy, zastávat svůj úřad v zájmu všeho lidu – tedy být pročeským prezidentem. Zdůrazňujeme uvedené skutečnosti především proto, že řada našich ústavních činitelů předřazuje cizí zájmy před českými. Tak si počíná nejen premiér Petr Fiala, ale i značná část vlády ČR. Konkrétně lze se setkat s tvrzením, že pan P. Fiala se zajímá více o Ukrajinu než o ČR, více o Ukrajince než český lid.

Proto výslovně požadujeme, aby náš příští prezident republiky byl především pročeským prezidentem.

(Ústavní slib prezidenta republiky

ČI. 59

(1) Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny na společné schůzi obou komor. (2) Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Ústava České republiky)

Připravil Dr. O. Tuleškov