Lžou nám nebo nemluví  pravdu?


V době volební kampaně se vyrojilo několik nesmyslných tvrzení o tom, že prezident Zeman je nemocný, že druhé funkční období, pokud bude zvolen, nebude moci kvůli špatnému zdravotnímu stavu ani dokončit. Dokonce se objevila "informace", samozřejmě "pravdivá", že pan prezident má rakovinu.


Ale ani po volbách o "nemocném" prezidentu nepřestali někteří výtečníci mluvit. Dokonce jej vyšetřují na dálku a určují samozřejmě jen a jen "pravdivé" diagnózy. Ale u zdraví prezidenta, o které mají mimořádnou péči, nezůstávají. Prezident je údajně takový a makový, prostě zcela jiný, než by měl být.  Táhne nás na Východ, k Rusku, Číně, rozděluje národ, je autoritativní, vulgární a tak dále.


Pozor na něj! Říkají "zasvěcenci". Možná chystá, samozřejmě jak jinak, než se svým spřežencem premiérem Babišem, nějaký tichý převrat. A bijí na buben! Demokracie je v ohrožení! V tom se zvláště angažují puncovaní demokraté z „Demokratického bloku“, kteří v současnosti již bojují jen o holé přežití. Ti plebejští voliči jim ve volbách nedali hlasy. Nyní v tom dokonce pokračují a tak vyhlášení demokraté z TOP 09, STANu jsou již pod hranicí pětiprocentní, kdežto zasloužilá KDU se jakž takž drží na pěti procentech.


Ale jak se to vše shoduje? Téměř na smrt nemocný prezident, jak někteří tvrdí, či naznačují, bude chystat nějaké převraty? Jedno zřejmě, pouze logicky vzato, vylučuje to druhé. Zkuste, až budete mít smrt na jazyku, dělat převrat. A brzy zjistíte, že to nejde.


Pokud by však prezident se chystal dále dlouhodobě znevažovat Ústavu ČR, nebo ústavní zvyklosti, jak různí mluvkové vytrubují do světa, pak by zřejmě nebyl vážně nemocný.


Takže, pánové pomlouvači, pokud vám máme alespoň něco věřit, pak se musíte konečně rozhodnout, zda pan prezident M. Zeman je vážně nemocný, nebo že kuje pikle s Babišem. A pak podle toho sladit noty a zpívat.


Takto vaše útoky na prezidenta republiky, který se vám již dávno nehodí do krámu, postrádají veškerou důvěryhodnost. Jsou dokonce kotraproduktivní a proto poškozují i vaši reputaci, pokud vám dosud nějaká zbyla.


Pokud jde o V.V. Putina, prezidenta Ruské federace, platí uvedené podobně. Kolikrát již již prezident Putin umíral, kolikrát jste ho jako krajně nepohodlného pohřbívali, a hle!, on stále dosud, v rozporu s vašimi mnohačetnými prohlášeními, žije. Samozřejmě mohla ho postihnout nějaká běžná nemoc. Té se nemohou vyhnout ani prezidenti, a to nejen ruští, ale i američtí, francouzští a další. Nemoc přejde a prezidenti začnou opět naplno pracovat. Ale to je vše obvyklé. Bohužel za obvyklá považujeme i slova jednoho zdravého prezidenta, že těm, kteří nebudou poslouchat, budou muset Američané, asi v tom smyslu své „slavné tvrzení“ pronesl, zkroutit ruce, aby poslušní byli.


Ale je zřejmě téměř jedno pánům pomlouvačům, zda Putin je momentálně nemocný či zdravý. Když je zdravý, nemocným se přece může stát. Důležité je plivnout na Putina, jenž je pro mnohé ze západu symbolem všeho zla. Víme, přece, že když se jedovatá slina setře, skvrna ještě zbude. A zůstane. A o to jde! Z prezidenta Putina chtějí zlovolní jeho nepřátele udělat v očích veřejnosti zdravého nemocného, který přece může umřít a proto není vhodné volit ho prezidentem.

Prodejných pisálků a redaktorů je jako maku, a ještě více. Pokud jde o Putina, pak nejsou jen v Rusku, ale po celé Evropě a dokonce i na jiných kontinentech. Jejich internacionála, držená penězi několika mocných ve světě, působí na první pohled dost impozantně. Pakliže si však dáte práci s tím vyhledat, kdo je kdo, uklidníte se, poněvadž zjistíte, že jde převážně o "známé firmy", bojující na různých místech světa pod "stejným praporem" nechvalné pověsti. 

 

Někteří „profesionálové“ nám zřejmě lžou, a ti ostatní, ale jen v tom lepším případě, nám nemluví pravdu. Jejich „dračí setba“ však přináší stále menší a menší úrodu. Lidé znají své Pappenheimské a jsou lhaním již nejen otráveni, ale i krajně znechuceni.  Na sociálních sítí nalézají dost pravdivých informačních zdrojů, z nichž čerpají, a jimž věří.

J. Skalský