Lomecký odpověď z 31. 1.2018

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Ing. Oldřich Lomecký

starosta městské části

 

Vážený pan

Ing. Pavel Rejf

 

Praha 31. ledna 2018

Čj: UMCP1 008050/2018

Zn: STA 22/2018

 

Vážený pane inženýre,

 

v návaznosti na Váš dopis, za který Vám tímto děkuji, si Vás dovoluji informovat o aktuálním stavu pamětní desky paní Hany Benešové.

 

Tato pamětní deska umístěná na domu Loretánské nám. byla sejmuta odborným restaurátorem v roce 2012, kdy započaly stavební práce v dotčeném domě.

 

V současné době se dotčená pamětní deska nachází v péči (nikoliv v majetku) Galerie hl. m. Prahy a bude podrobena renovaci.

 

Pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" až po řádném ukončení kolaudačního řízení.

 

Děkuji za Váš zájem.

 

S pozdravem

 

Ing. Oldřich Lomecký

starosta městské části Praha 1

 

Městská část Praha 1

Vodičkova 18, CZ-115 68 Praha 1

tel.: +420 221 097 222

oldrich.lomecky@praha1.cz www.praha1.cz

 

Poznámka redakce ČNL:

Když pamětní deska paní Hany Benešové byla sundána již roku 2012, proč se mluví dnes o její renovaci v budoucím čase?

To od roku 2012 nebyl čas na její renovaci? Podle našeho názoru deska měla být již dávno renovovaná a přípravená k instalaci na původní místo.

Další problém vidíme v tom, že deska bude instalovaná až po řádném ukončení kolaudačního řízení. Jestliže jiřž v r. 2012 započaly stavební práce v předmětném domu, proč po 7 letech nebyly již dokončeny? Kdy budou dokončeny?

 

Proti uvedeným "zdlouhavostem", které někomu mohou připomínat oddalování instalace pamětní desky paní Hany Benešové do další, časově neurčené budoucnosti, protestujeme. Takto se chovat k památce paní Hany Benešové považujeme za zcela nedůstojné.

 

Faktem však je, že pan starosta nám základní infromaci podal.

Zhruba nyní víme, na čem jsme. Poděkování panu starostovi, přes uvedené námitky, je zcela na místě.