Liechtensteiny protektorátu usvědčují návštěvy reichsprotektora

Nedávno MF Dnes publikovala stať o nárocích rodu Liechtenstein v České republice.( MF Dnes 31.5.2019, str.13.)

Uvádí se tam, že tvrzení o přihlášení rodu k němectví již ve 30tých letech 20. století je údajně komunistická lež. Dejme tomu. To ovšem není fakt postačující k  vyloučení restitucí, které rod požaduje po České republice. Existují totiž daleko závažnější dokumenty, které dokládají silný stupeň kolaborace s III. říší. Jaké jsou to dokumenty?

Válečný zločinec, odsouzený Norimberským soudem, Konstantin von Neurath býval blízkým spolupracovníkem Adolfa Hitlera a podílel se na zločinecké politice též vůči Československu.

Po okupaci ČSR to byl právě von Neurath, jenž schvaloval exekuce českých studentů po demonstracích k 28.říjnu, schvaloval jejich popravy a odvlečení do koncentračního tábora jako byl Sachsenhausen, Dachau a jiné. Dále von Neurath, jenž bývá nepřáteli ČSR označován za jakéhosi „lidumila“, vypracoval program germanisace protektorátu. Právě jeho údajnou lidumilnost naprosto vyvrátil Norimberský soud.

Tento válečný zločinec blízký spolupracovník Hitlera, měl vlastní návštěvní knihu pro audience, udělované význačným kolaborantům, kutým nacistům a dalším celebritám okupovaného protektorátu. Tuto návštěvní knihu před nedávnem objevil docent Josef Benda v archivu Knihovny Spojených států amerických (Mss Div Library of Congres Washington, U.S.A.). Vybrané části této návštěvní knihy docent Benda publikoval v obří monografii „Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989“, dvě vydání, II. vydání, Tuláček Praha 2013, str. 239, poznámka 1349, a podpisy Návštěvní knihy str.784-805, kde vedle takových významných šlechticů jako byli například Kuno Walderode, Rudolf Serényi, Friedrich Kinsky, JUDr. Karl Des Fours-Walderode, rodiče Karla Walderoda, Otto Czernin-Chudenitz, Franz Thun-Hohenstein, Colloredo-Mansfeldové, atd. nalezneme i podpisy dvou příslušníků rodu Liechtensteinů.

Je to podpis Hanse prince Lichtensteina z 26. května 1940 (str.790 Bendovy monografie) a podpis Leopolda Podstatzky-Liechtensteina s manželkou (str.788 Bendovy monografie).

Je nezpochybnitelné, že Návštěvní kniha von Neuratha je pramen zásadní důležitosti pro důkaz vztahu citované šlechty k představiteli okupační moci protektorátu. K představiteli té moci, jak praví právníci, která sehrála roli agresora, jenž rozvrátil a zničil republikánsko demokratickou podstatu státu ČSR!

K  von Neurathovi nemohl vstoupit žádný nepřítel říše. Nemohl tam vstoupit žádný občan protektorátu, který zůstal loajální k okupovanému Československu, jež bylo od roku 1938 ve válečném stavu s III. říší a s Maďarskem, jako to vyhlásil legitimní president exilové londýnské vlády ČSR dr. Edvard Beneš Prohlášením válečného stavu 16. prosince roku 1941 se zpětnou platností k počátku ohrožení státu.

Návštěva reichsprotektora, nejvyššího představitele okupační moci protektorátu (tzv. „státní president dr. Hácha“ byl státoprávně nicotná veličina ve srovnání s protektorem, v pozici vrchního kolaboranta) představoval velmi silný stupeň kolaborace s okupační mocností, byl to přímý osobní styk s nepřítelem ČSR. Právě tento fakt dosud nezohlednil žádný restituční soud, a je otázkou neznámé budoucnosti, zda a jak k tomu dojde. Pro historii však návštěvy protektorátní šlechty u von Neuratha znamenají navždy vysvědčení minimálně souběžectví s politikou III.reichu.

Dr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I