Letní přípravné setkání v Praze

 

20.4.  2018 , Tomáš Randýsek (tra) , Forum der Deutschen

 

Tento víkend v Praze se uskuteční velký seminář vedoucích workshopů (pracovních setkání) mezinárodního letního tábora „Jugend bewegen - Europa gestalten“ (Aktivní mládež – vytváří Evropu), který se po třech letech vrací v roce 2018 do České republiky. Vytvářejí se týmy, rozdělují se úkoly a diskutují se témata německojazyčného tábora pro mládež ve věku 14 až 17 let.

Letní tábor je již 5 let společným vlajkovým projektem - německých menšin v zemích střední a východní Evropy, Institutu pro zahraniční kulturní vztahy (IFA) a Goetheho institutu. Slouží nejen hravému zprostředkování německého jazyka, ale také posílení občanských kompetencí a mediálních dovedností mladých lidí.

 

K dosažení všech těchto cílů se osmdesáti účastníkům věnuje deset příslušných vedoucích workshopů. V pěti skupinách jsou řešena témata od životního prostředí, přes identitu, až po geografii. Hovorový jazyk je vždy německý. Například se mladí lidé naučí zcela novým aplikacím svých jazykových dovedností při vzájemné komunikaci. K nalezení konkrétních témat a celkovému plánování tábora, se sešli vedoucí workshopů již v pátek v Praze, v Goetheho institutu. V několika etapách budou získané poznatky inspirovat mladé lidi do konce července.

 

Martin Dzingel, jako předseda Shromáždění německých spolků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (SNS), přivítal přítomné. SNS je (po roce 2015) již podruhé hostitelskou organizací pro letní tábor německých menšin. "Velmi se na letní tábor těším," řekl, když se zmínil o dobrých zkušenostech z minulého letního tábora v České republice, tehdy v Rapotínu (na severu země). Tentokrát se mladí lidé chystají na přehradu Orlík na jihu Čech. Simon Römer, kulturní manažer IFY u SNS a vedoucí workshopu a Dorothee Winnenová, konzultantka pro spolupráci ve vzdělávání v pražském Goetheho institutu, uspořádají workshop o místních reáliích a exkurze v rekreační oblasti u přehrady. Jsou plánovány dva hlavní výlety, které mohou být doplněny mnoha různými výlety v blízkosti letního tábora.

 

Někteří vedoucí workshopů se již z letních táborů minulých let znají a tak se setkání v Praze začalo téměř jako setkání spolužáků. Tato dobrá atmosféra byla oceněna také novými kolegy z Polska a z Ukrajiny. Na společném jednání byla rychle nalezena společná řeč, a tak se obě části týmu vedoucích workshopů vzájemně seznámily.

 

Mladí lidé z České republiky, Rumunska, Polska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ruska, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Srbska a Litvy, se již mohou těšit na vzrušující program pro tým účastníků.

http://landesecho.cz/index.php/forum/691-sommercamp-vorbereitungstreffen-beginnt-in-prag

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf