Květnové povstání českého lidu

Tzv. protektorát Čechy a Morava, který nám měl zaručit německou ochranu, za níž jsme každoročně museli platit, před nepřítelem, se zvrhl již od samého počátku. Již 15. března 1939, tedy v den, kdy Němci vtrhli ozbrojenou silou do zbytků naší republiky, gestapáci zahájili u nás velkou akci „Mříže I.“. Zatkli téměř 5 tisíc českých vlastenců a německých i rakouských antifašistů, kteří z republiky nestačili utéct. Naše věznice stačili rychle přeplnit, takže „lidumilní“ Němci začali přezkoumávat „případy“ jednotlivých zatčených. Museli totiž propouštět vězně, přestože část z nich poslali na osvědčenou převýchovu do stávajících koncentračních táborů, aby stačili i pro další jejich „chovance“

Měli jsme se údajně za protektorátu moc dobře. Samozřejmě s výjimkou těch zarputilých a nenávistných českých vlastenců, bylo jich asi na 300 tisíc, kteří pobývali ve věznicích a v KT.

Výsledkem činnosti německých kulturtrégrů byl čs. odboj. Prvního května propuklo povstání v Přerově, které přestože bylo krvavě potlačeno, se šířilo dále. Nezapomeňme, že v době od 1.5. do 9.5. 1945 Němci v průběhu Květnového povstání českého lidu zavraždili na 8 tisíc našich lidí, doslova několik desítek hodin před koncem války nebo dokonce i po kapitulaci německých ozbrojených sil. Kolik materiálních škod, např. v Praze ničením nejen domů a infrastruktury, ale také historických památek, způsobili? Šlo o desítky miliard korun. Za tyto škody, zrovna tak i za jiné, nám Němci z celkových povinných reparací mezinárodně stanovených, čítáme, že v současných korunách jde o více než 3 biliony korun, zaplatili pouhých 0,4 % z celkové částky.

Vzpomínejme na naše padlé hrdiny s úctou i láskou. Vzpomínejme i na padlé spojenecké vojáky, kteří padli v bojích za osvobození Československa, jen těch sovětských spí u nás svůj věčný sen na 144 tisíc.

Kdyby válku vyhráli Němci, již by český národ neexistoval. Na našem historickém území by již dávno sídlili Němci. Mnozí z našich současných sudetomilů a germanofilů, kteří tak horlivě pospíchají do německé náruče, by se ani nenarodili, poněvadž jejich předky by Němci postavili ke zdi nebo vysídlili či germanizovali. Uvědomují si vůbec tento fakt?

Němci nás chtěli zničit, spojenci nás osvobodili a přinesli nám, za přispění i našich zahraničních vojsk, domácího odboje, nový život. Žijeme, máme svůj stát, jsme Češi, mluvíme rodným jazykem. Máme svou kulturu. Odmítáme stát se zemí, ať již v EU nebo v Německu, kolonií, protektorátem či 17. zemí Německa.

J. Skalský