Kristina Larischová - generální konzulka ČR v Mnichově nebo česká patronka SL?

 

Když šel pan dr. L. Zaorálek na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, vzal si sebou paní Kristinu Larischovou. Do té doby pracovala v německé nadaci Fritz Ebert Stiftung v Praze. Svoje rozhodnutí zdůvodnil, že paní K. Larischová mu bude zajišťovat spojení s německou sociálně demokratickou stranou.

 

Na ministerstvu postupně prošla paní Larischová několika funkcemi. Již v srpnu r. 2017 však byla jmenovaná do funkce generální konzulky ČR v Mnichově. Když jsme sledovali první měsíce její činnosti v Bavorsku, zjistili jsme, že paní Larischová navštívila kdejaký subjekt „sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL)“. V několika z nich, nebo při jiných podobných příležitostech, také veřejně vystupovala, přednášela. Jak vyplývá z informací, které máme k dispozici, tak paní Larischová těmto svým aktivitám je věrná i nadále.

 

Když se zamyslíme nad úmyslem pana ministra L. Zaorálka, učinit z paní Larischové prostředníka mezi ním a německými sociálními demokraty, musíme se divit. Je-li paní Larischová generální konzulkou ČR v Mnichově, pak jaksi se minula místem svého poslání. V Bavorsku vládne celá léta Křesťanskosociální unie, sociální demokraté jsou v této německé spolkové zemi jasně druhořadou silou. Pokud by paní Larischová měla plnit své poslání, určené jí původně ministrem Zaorálkem, musela by být v jiné spolkové zemi SRN nebo přímo v Berlíně. A tam není. Tak jaký byl skutečný úmysl pana ministra Zaorálka s paní Larischovou?

 

Víme, že paní generální konzulka věnuje svou zvláštní pozornost SL. Vypadá to, podle dosavadní praxe, že paní Larischová bude spíše dělat jakéhosi zprostředkovatele mezi MZV ČR a SL. Její příchylnost k SL to nepřímo též potvrzuje. Rozhodně však nemůžeme souhlasit s tím, aby paní generální konzulka byla jakýmsi českým patronem SL. Její služební povinností, a za to je jistě i dobře placená, je hájit české státní a národní zájmy v Bavorsku, a ne podporovat v současnosti kulhající SL, aniž by dbala svých služebních povinností.

J. Skalský