Kontinuitu Henleinovy strany dodnes drží Landsmanšaft

dr. Eva Hahnová


Henleinova strana poté, co se přežila, se opětně v poválečném západním Německu etablovala, a dodneška sudetoněmecký landsmanšaft (SL) drží její kontinuitu. K této rekonstitucionalizaci došlo vinou politické situace. Do roku 1948 byly sudetoněmecké a jakékoli jiné aktivity, navazující na nacistickou éru, okupačními orgány striktně potírány. Po stažení železné opony se však Velká Británie a USA rozhodly podporovat revizionistické požadavky proti svým bývalým spojencům a v rámci toho se dostalo i podpory SL. Podpora pak trvala i po vzniku Spolkové republiky Německo, a to jak finanční, tak politická. To vedlo k tomu, že se SL nikdo nepokusil zreformovat. Dnes vymírají nositelé původních henleinovských idejí, ale přicházejí nové generace. Dokud bude SL existovat, najdou si ty ideje nové nositele. Toto je třeba učinit předmětem česko-německé diskuse!...“ (PhDr. Eva Hahnová, historička dlouhodobě již působící ve SRN, v diskusi na konferenci „Odsun Němců – 65 let poté“, která se konala v listopadu 2011 v Ústí nad Labem.)


Poznámka ČNL:

Paní PhDr. Eva Hahnová je pražskou rodačkou. V letech 1981-1999 byla vědeckou pracovnicí v Collegium Carolinum, jež bylo založeno bavorskou vládou v 50. letech minulého století. Za ta léta dobře a zblízka poznala řadu funkcionářů „Sudetoněmeckého landsmanšaftu“. Dostala se s nimi i s vedením CC do konfliktu, proto musela jej opustit. Dodnes čerpá z hlubokých znalostí, která v uvedené době získala o SL.