Koncentrovaná záštita

Němečtí „vyhnanci z vlasti“ a budoucí spolková vláda

 

„Mocnou postavou“ bude Horst Seehofer, jako spolkový ministr vnitra pro výstavbu a vlast v Berlíně. Plnokrevný politik má nejen dlouholeté zkušenosti ve vládě v Bonnu, Berlíně a Mnichově, ale je téměř deset let patronem sudetských Němců. Je nositelem Sudetoněmecké Karlovy ceny od roku 2012, a co je málo známo, také kmotrem Východního Pruska a jeho landsmanšaftu. Jeho parlamentní tajemník Stephan Mayer je členem předsednictva Rady sudetských Němců, viceprezidentem Svazu vyhnanců (SV) a patří do parlamentní frakce CDU/CSU pro vyhnance, přesídlence a německé menšiny, jejímž je předsedou po mnoho let. Funkci na ministerstvu vnitra, která má na starosti vyhnance a navrátilce, také dostává předseda SV Bernd Fabritius, předseda Transylvánských Sasů v Německu a na celém světě. Je jmenován spolkovým komisařem pro otázky repatriace a národnostních menšin, jako nástupce Hartmuta Koschyka a Güntera Kringse.

Nová vláda bude z pohledu německých vyhnanců „to nejlepší za dlouhou dobu,“ řekl etnický mluvčí Bernd Posselt z CSU, také zemský předseda Svazu vyhnanců a přesídlenců, kterého potěšily také klíčové pozice zástupců SV, Stephana Mayera a Bernda Fabritiuse,  které budou nyní zastávat v Berlíně.

Posselt přivítal nominaci Horsta Seehofera na spolkového ministra vnitra - a k tomu ministra odpovědného za vyhnance, který za úřadování v Bavorsku prováděl příkladnou vyhnaneckou politiku: „Česko-sudetoněmecké usmíření a výstavba Sudetoněmeckého muzea, stejně jako intenzivní zastupování všech landsmanšaftů, zůstávají trvalými úspěchy jeho éry.“

Stejně potěšitelné je jmenování Stephana Mayera a Bernda Fabritia: "Znamenají koncentrovanou odbornost a zkušenosti," říká Posselt.

V dohodě o koalici mezi CDU/CSU a SPD pro 19. volební období, čteme: „Kulturní dědictví Němců ve Střední a Východní Evropě a kulturní dědictví vyhnanců, přesídlenců a navrátilců jsou důležitou součástí kulturní identity Německa. Chceme podpořit subjekty činné ve smyslu § 96 spolkového zákona, spolu s vyhnanci, navrátilci a německými menšinami jako nositeli tohoto dědictví; ve smyslu evropského chápání budoucnosti posílit kulturní nadace německých vyhnanců. Dále chceme, aby koncepce nadace "Útěk, vyhnání, smíření" byla úspěšně realizována v současném legislativním období a nadále evropsky orientována. Koaliční strany hodnotí historické zpracování vynucené migrace, útěku a vyhnání celkově jako celospolečensky naléhavé. A na jiném místě: „Jsme odhodláni plnit zvláštní závazek k německým menšinám Střední a Východní Evropy a nástupnických států Sovětského Svazu, k těm, kteří přišli k nám jako němečtí etničtí přesídlenci a navrátilci a k těm, kteří žijí jako německé menšiny v zemích původu. Budeme nadále podporovat národnostní menšiny v Německu a německé menšiny v Dánsku, ve Střední a Jihovýchodní  Evropě a následnických státech  Sovětského Svazu. Chceme přijímat opatření pro zachování kulturního dědictví vyhnanců z vlasti, přesídlenců a německých menšin, která realizují, a nadále tato opatření strukturálně rozvíjet. 

CSU měla jen třikrát spolkového ministra vnitra: Hermanna Höcherla 1961-1965, Fritze Zimmermanna 1982-1989 a Hans-Petera Friedricha v letech 2011 až 2013. Horst Seehofer bude nyní také zodpovědný za oblast stavebnictví a vlasti. Spolkovými ministry stavebnictví za CSU byli před ním Oscar Schneider (1982 až 1989), Gerda Hasselfeldtová (1989 až 1991), Eduard Oswald (1998) a Peter Ramsauer (2009 až 2013). Seehofer byl tím, kdo v roce 2013 zavedl ministerstvo vlasti spojené s ministerstvem financí. V Berlíně bude muset ministr vnitra Seehofer vyjednat s ministrem financí z SPD zlepšení životních podmínek a infrastruktury v méně bohatých oblastech.

 

Úplný rozsah odpovědnosti

V oblasti stavebnictví a vlasti, která ještě v těchto dnech není přesně stanovena, má spolkový ministr vnitra řadu povinností a má pod kontrolou mnoho důležitých orgánů. Jsou to zejména:

• vnitřní bezpečnost, zejména boj proti trestné činnosti, správa hranic, civilní ochrana a záchranná služba;

• administrativní ochrana ústavy, zejména ochrana před extremismem, terorismem, sabotáží, špionáží a sektami;

• záležitosti týkající se přistěhovalectví, integrace a národnostních menšin, zejména cizinců, uprchlíků, žadatelů o azyl, vyhnanců a repatriantů;

• cestovní pasy, identifikační systém a systém hlášení;

• veřejné služby;

• organizace veřejné správy, zejména snížení byrokracie a administrativní modernizace;

• statistika,

• politické vzdělávání,

• informační technologie a bezpečnost,

• záležitosti církví a náboženských společenství,

• sport jako národní reprezentace,

• společně s federálním ministerstvem spravedlnosti obecné správní, ústavní, státní, evropské a mezinárodní právo.

 

Orgány Spolkového ministerstva vnitra jsou

• Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV),

• das Spolkový kriminální úřad (BKA);

• Spolková policie (BPol),

• Agentura technické podpory (THW),

• Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF),

• Spolkový úřad pro bezpečnost informací (BSI),

• Spolkový úřad správy (BVA),

• Spolková vysoká škola veřejné správy,

• Spolkový statistický úřad (StBA),

• Spolková kompenzační úřad (BAA),

• Spolková agentura pro občanské vzdělávání (BpB),

• Ústředí pro informační technologie v bezpečnostní oblasti (ZITiS),

• Spolkový úřad nevyřešené majetkové otázky (BADV),

• Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách (BBK),

• Spolkový institut pro digitalizaci a organizace s bezpečnostními úkoly (BDBOS),

• Spolkový institut pro výzkum populace (BIB),

• Spolkový institut pro sportovní výzkum (BISp),

• Spolková agentura pro kartografii a geodézii (BKG).

 

Proto má "super-ministerstvo", ve kterém začínají Seehofer, Mayer a Fabritius od příštího týdne, široký záběr a vysokou odpovědnost.

hf , Sudetendeutsche Zeitung, 9.3.2018, str, 1, 2

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf