Koněv vs. Patton.

Dvě unikátní rozhlasové nahrávky proti sobě. Osvobodili Američané Plzeň lépe, než Rudá armáda Prahu? V boji, ehm, nepadl ani jeden Američan…

3. 9. 2019

Smutný nepoměr, který vrhá jasné světlo na diskuze kolem památníku sovětského maršála Koněva v Praze: V bojích o Prahu zahynulo kolem 300 vojáků Rudé armády. V boji při tzv. osvobozování Plzně v květnu 1945 nepadl jediný americký voják. O to víc však “Angloameričané” rozdali žvýkaček a baseballových pálek.

Zatímco se zastánci odstranění sochy maršála Koněva zacyklili na lživém argumentu že se “Praha osvobodila sama”, podíl Američanů na obsazení Plzně je spíše děsivý, krutý, vlezlý a místy s tragikomickými prvky. Nešlo ani tak o osvobození, spíše o jakési nedorozumění.

Dvě nahrávky z Plzně a Prahy

Místo zbytečných řečí srovnejme dvě dobové nahrávky Československého rozhlasu z Plzně 6. května a z Prahy 9. května. Plzeň nevítá US armádu (generál Patton) jako osvoboditele, ale jako jakási angloamerická vojska, které jen projíždějí. Možná největší radost tak z jejich příjezdu měli Němci (kteří toužili padnout do US zajetí).

PLZEŇ. Zde je dobová rozhlasová nahrávka z osvobození Plzně “angloamerickou” armádou 6. května 1945.

Američané obsazují Plzeň 6. května 1945

Doslovný přepis:

„Před několika minutami projeli Plzní angloamerické pancéře. Plzeň je obsazena. Anglické a americké tanky postupují k Praze. Konec hlášení.”

“Plzeň hovoří. Přestřelka, která trvá, je přestřelka amerických tanků vůči malé skupině německých drzých okupantů. Buďte na svých místech, zachovejte klid a myslím, že během několika minut vám budeme moci hlásit, že přestřelka je ukončená a že skutečně v Plzni už se nenalézá žádné doupě těchto nenasytných německých bestií. Reprodukujeme dál gramofonovou hudbu.”

PRAHA. Zde je dobová nahrávka Československého rozhlasu z 9. května 1945, kde moderátor zachycuje magickou chvíli osvobození Prahy Rudou armádou.

Osvobození Prahy Rudou armádou 9. května 1945

Doslovný přepis:

„Volá vás Praha, československá Praha! Hlásíme se z natáčecího vozu československého vysílače Praha. Jeli jsme právě klikatou silnicí shora od Hradu, silnicí od Belvederu. Po levé ruce máme Klárov, po pravici Hradčany a dole před námi se otvírá město, jehož sláva se dotýká hvězd. V této chvíli osvobodila Prahu Rudá armáda. Na velkém prostranství Klárova, na náměstí jsou snad už poslední přemožené německé tanky. Slavná Rudá armáda velmi rychle a velmi účinně je vyřídila. Tanky jsou v plameni. Jsou tady četné a četné stopy po boji.“

(Přišlo e-poštou)