Komu Pánbůh, tomu všichni svatí


Daniel Hermana, jako dlouholetý osvědčený staviteli mostů a příkladný bojovníka za česko – německé smířeni obdržel na letošním sjezdu tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu Evropskou cenu Karla IV.


Škarohlídové namítají, jak je vůbec možné, že potomci těch, kteří ruku v ruce s německými nacisty nám rozbili republiku a poté spoluvládli v „protektorátu“ tvrdou a krvavou rukou, si přivlastnili jméno Karla IV., o němž je známo, že měl v lásce země Koruny české a český lid. Kdo z nás vůbec ví, že jeho matkou byla Eliška z rodu Přemyslovců?


Ale cenu Karla IV. získal pan D. Herman z rukou Posselta, vůdce sudetů, který ocenil vyprávění pana D. Hermana o našich dějinách, které jakoby vypadlo z očí nám tolik „blízkých krajanů“.

ČNL