Komentář k obrázku „Vlastenecké organizace v prezidentské

volební kampani“

 

 

 

Media hlavního proudu informují čtenáře pouze výběrově. Jejich informace jsou jednostranné a často zamířené proti zájmům republiky a českého národa. Tato manipulace trvá již delší dobu. Abychom uspěli, je důležité plně využívat možnosti sociálních sítí, především webu a FB.

Tímto způsobem lze objektivně, soustavně informovat o událostech čtenáře. Budou- li vlastenecké organizace schopné i na tomto poli koordinovat svou činnost, a to jsme již několikrát nabízeli, mohou být výsledky společného informačního úsilí zvlášť výrazné. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že nabízená kvalitativní změna žádný vlastenecký subjekt nic stát navíc nebude.

V první řadě je nutné znát a soustavně sledovat produkci jednotlivých subjektů a podle vlastního uvážení vybírat texty a sdílet je na sociálních sítích. To je první forma, ta nejjednodušší, spolupráce. O této formě rozhoduje každý vlastenecký subjekt zcela sám.

Druhou formou spolupráce na sociálních sítích je znalost „tematické specializace“ jednotlivých subjektů. Společnost E. Beneše je zaměřena na dílo tohoto prezidenta a jeho odkaz dnešku. Slovanský výbor se ve svém měsíčníku „Slovanská vzájemnost“ zabývá slovanskou problematikou. České národní listy jsou jedinečné v naší republice tím, že se věnují česko-„sudeto“-německým vztahům. Nabízíme z minulosti celkem 8,5 tisíce textů (na webu), z nichž asi 1.500 se týká uvedené tematiky. V současnosti nabízíme měsíčně asi 20 překladových článků ze Sudetendeutsche Zeitung, Sudetenpost, LandesEcho, Witikobrief aj. Máme překladové články i z ruštiny a angličtiny. A u každého dalšího subjektu bychom podobně mohli uvádět jeho celkové zaměření a možnosti využití. Pokud se budeme takto vzájemně znát, každý vlastenecký subjekt může opět vybírat texty zcela samostatně. Sdílením se zvýší obsahová kapacita vlasteneckých sociálních sítí, aniž by to cokoliv stálo. Jde vlastně jen o plnější a také proto efektivnější použití již hotových textů.

Plné společné využití stávajících kapacit vlasteneckých subjektů na sociálních sítích, zvláště pak v nějak exponované době, např. volby, mimořádné události, může vyžadovat i určitou koordinaci činnosti všech vlasteneckých subjektů. Tato třetí forma spolupráce musí přesahovat jakýkoliv organizační rámec vlasteneckých organizací. Přepokládáme však, že bude probíhat zásadně elektronickou formou. Podnět ke koordinaci činnosti, zpravidla jen na určitou nutnou dobu, může dát kterýkoliv vlastenecký subjekt. Ke koordinace činnosti se rozhodnou jednotlivé subjekty podle vlastního uvážení.

Nepředpokládáme vznik dalšího nějaké širšího subjektu a schůzování navíc. Elektronická doba vyžaduje elektronické formy spolupráce. Tradiční formy již nestačí. Musíme si to všichni uvědomit a podle toho také pracovat. Nepřekonáme-li zátěž minulosti, nemůžeme počítat s tím, že se na sociálních sítích společně viditelně a efektivně prosadíme. Dosavadní úroveň práce na sociálních sítích jednotlivých vlasteneckých subjektů je bohužel celkově nedostačující. Předpokládáme proto, že dojde k rychlým a pozitivním změnám v době co nejkratší. V elektronické době je již den poměrně dlouhým časovým obdobím. Kdo promarňuje čas, prohrává rychle a viditelně. Jde-li vlasteneckým subjektům o vlastenecké zájmy, pak toto je cesta, jak znásobit vlasteneckou činnost a v určitém nutném období její koordinací dosáhnout i mimořádných výsledků, dosud nedosažených.

 

Poznámka:   Pokud jsme neuvedli některé údaje v úplnosti, prosíme o jejich dodatečné upřesnění, zapracujeme jej do textu.

Uvítáme i jiné připomínky.

"Návštěvnost na FB jsme měli ve sledované době slabě přes 4.000 přístupů denně."

 

- Příloha 1. -