Kolik lidí se oslav ČNFB zúčastnilo?

 

Kdesi jsme četl, že jich bylo na  10 tisíc. Pokud by skutečně přišlo na Mánesův most, kde  proběhly oslavy 20letého trvání Česko-německého fondu budoucnosti, tolik lidí, byla by to mimořádně vysoká účast.

 

Organizátoři oslav jistě mysleli na návštěvnost akce. Proto zvolení Mánesovo mostu jako místa, kde se veselice měla uskutečnit, bylo základním strategickým tahem, který napřed zajišťoval potřebnou účast návštěvníků. Každý den přes most přejde velké množství lidí, kteří chodí z míst na  jednom břehu Vltavy na druhý, kde někde v blízkosti je jejich cíl. A řada z nich přešla i minulou  sobotu most jako obvykle. Kolik jich bylo, nevíme. Dá se však předpokládat, že jich bylo více než těch, kteří přišli na most oslavovat dvacetileté trvání ČNFB.

 

Ale ať je to již tak nebo onak, na mostě byli ti i oni. Proto číslo 10 tisíc lidí, kteří byli minulou sobotu na mostě je pravděpodobné.

 

Závěrem malou poznámku. Není dobré, když pražští konšelé propůjčí k jakýmkoliv oslavám na celý den nebo ještě na delší dobu nějakou důležitou část pražské komunikace. Hodně Pražanů to obtěžuje. Mohou mít, a jistě i mají, smíšené pocity. U některých z nich nepříznivý dojem z takovéto akce může i delší čas potrvat. Takže je otázkou, zda zvolení Mánesovo mostu za místo oslav bylo tím vhodným místem.  A na to by vždy měli pořadatelé společně s pražskými konšely  myslet.

K. Malý