Ke „chválihodným záměrům a rozpakům nad Seehoferem“

(K „Sudetenpost" z 5. dubna 2018):

 

Podle Horsta Seehofera „máme“ (včetně v textu jeho rezignace jako bavorského premiéra) éru vzájemného respektu a přátelství pro všechny budoucí časy“, aniž by se zeptal všech „sudetských“ Němců. Přitom vidíme chladné chování České republiky.  Pokud se budeme držet Seehoferovy logiky, „studené chování“Čechů, kteří odmítají přijmout (sudeto-)německé návrhy, povede tak daleko, že by se měli sudetští Němci omluvit Čechům za to, že byli zbaveni práv, vyvlastněni, od 14, částečně od věku 10 let, museli nuceně pracovat, byli vyhnáni, a podle ústředního orgánu církevní vyhledávací služby jich 295.000 zemřelo. Panu Seehoferovi zřejmě ušlo, že jsou to Češi, kteří stále vykazují „chladný postoj" vůči „sudetským“ Němcům. Začali to demonstrovat na mnoha příkladech, které by mohly být uvedeny po posunu k demokracii za Václava Havla, doprovázeném mnoha nadějemi. Nejen zarytí stoupenci nechvalně proslulých Benešových dekretů, kteří na jejich základě získali, ale i „Havlův“ letní dům na severovýchodě českého Trutnova se ukázal být ukraden „sudetoněmecké“ rodině. To vyvrcholilo Milošem Zemanem, bývalým českým předsedou vlády a dnešním prezidentem, který často říkal, že 90% sudetských Němců by si zasloužilo trest smrti. Současným uzavřením dosavadní bilance je „chladné chování" současného českého premiéra Andreje Babiše.

 

Z pohledu „sudetských“ Němců vypadá Seehoferovo hodnocení jako naprostý výsměch. Německo-české přátelství, kterého se dovolává, bude kupováno na jejich náklady ve dvojím smyslu slova. Koneckonců mohou počítat čím dál méně s morální a materiální reparací za nespravedlnosti. Zdá se však, že to neobtěžuje bývalého „patrona" „čtvrtého bavorského kmene".

Dr. Walter Kreul, Germering / D., Tribuna názorů, Sudetenpost, 3.5. 2018, str. 15

 Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf