Když někteří řežou, aniž by měřili

 

"Rusové možná mají na Trumpa kompro, myslí si bývalý šéf FBI" píší Novinky.cz

 

Proč takové články v našich médiích vychází? Slouží přece k zatemňování skutečnosti. Pak se nedivme, že někteří politici, nechceme říci naši, považují nejrůznější nedoložená tvrzení za pravdu, ač jsou ve skutečnosti lživá.

 

Jinou kategorií politiků, domníváme se početnou, jsou ti, kteří ví, kde je pravda a spravedlnost, ale bojí se o nich mluvit nebo dokonce se k nim přiznat. A proto blekotají nekonečné a neuvěřitelné nesmysly. Chtějí být politicky korektní. A také stojí o pohlazení své vrchnosti. Nemylme se, není jím svrchovaný lid.

 

Koho se máme obávat více? Těch jednoduchých neználků, kteří si nevidí ani na špičku nosu, nebo těch, kteří dovedou odlišit pravdu od lži, ale přesto raději, a snad vždy, plavou s proudem?

 

Nebezpeční pro nás jsou ti i ti. Potřebujeme politiky vzdělané, charakterní, kteří se dovedou postavit lžím, kteří se dovedou bít za zájmy našeho národa a republiky. Kolik jich je? Velmi málo. Proto si jich važme a braňme je, když jsou napadáni za svá stanoviska!

 

Vedle prezidenta Zemana se v současné krizi důstojně postavil i V. Klaus, mladší. Vyznáváme s nimi, že mezinárodní právo musí být dodržováno, že nikdo, jakýkoliv stát, jakýkoliv státník, politik nemůže svévolně rozpoutat válku, byť časově omezenou. O otázkách války a míru může rozhodnout jen Rada bezpečnosti OSN.  Žádné tzv. mezinárodní společenství, třeba představované USA, Anglii a Francii, si v žádném případě nemůže přisvojit rozhodovací pravomoc RB OS.

K. Malý