Kdy bude pamětní deska paní Hany Benešové vrácena na původní místo?

V květnu 2005 byla slavnostně odhalené na domě č. 2 v Loretánské ulici v Praze 1. V roce 2012 byla tato pamětní deska odborně sňata z důvodu celkové rekonstrukce domu, který sloužit jako Knihovna Václava Havla. Na naše dopisy odpověděl písemně tehdejší starosta MČ Praha 1, pan Ing. O. Lomecký, že pamětní deska bude vrácena na původní místo, jakmile bude provedena kolaudace stavby. Tento jeho závazek je zakotven v dopisu 31. ledna 2018, Čj: UMCP1 008050/2018,Zn: STA 22/2018 a zní: „Pamětní deska paní Hany Benešové bude osazena zpět na fasádu domu "Knihovna Václava Havla" až po řádném ukončení kolaudačního řízení.“

Jelikož pamětní deska paní Hany Benešové byla umístěna na vnějším sloupu uvedeného domu, pak, podle našeho názoru, nebylo nutné vyčkávat s dohotovením a kouladací celé stavby, když již několik let je fasáda domu hotová.


Na MČ Prahy 1 se však měnili starostové, dva z nich v rychlém sledu. Písemný závazek pana Ing. O. Lomeckého o opětném umístění pamětní desky současné vedení MČ Prahy 1 jaksi pomíjí a snad dokonce nechce ani brát v úvahu, a tak naše snažení vrací někam na samý počátek. V současnosti pamětní deska paní Hany Benešové není ještě na svém místě, přestože od roku 2012, kdy byla sundána, uplynulo již 9 let. Tento fakt v nás podněcuje úvahu, zda je vůbec zájem „konšelů z Prahy 1“ znovu osadit pamětní desku paní Hany Benešové nebo ji nechat raději v péči Galerie Hlav. města Prahy. Snad dokonce ani neví tito výtečníci, že paní Hana Benešová byla účastníci prvního i druhého našeho odboje. Je zajímavé srovnání. Zatímco komunisté paní Hanu Benešovou nechávali bydlet v tomto domu jako vdovu po prezidentovi Benešovi až do její smrti, dnes současní mocipáni na Praze 1 zřejmě nepřejí ani tomu, nebo jsou laxní?, aby na tomto domu byla pamětní deska paní Hany Benešové.

Dr. O. Tuleškov