Kdo nám vlastně vládne?

Odborníky, kteří se vyjadřují k mocenským poměrům uvnitř Evropské unie, můžeme rozdělit do tří druhů. Jedni tvrdí, že Unii ovládají oligarchové s cílem podřídit ji zájmům velkých nadnárodních společností a finančně silných skupin. Druzí jsou přesvědčeni, že ji ovládají neomarxisté s cílem otevřít ji migrantům z chudých zemí a tvrdě cenzurovat všechny projevy nespokojenosti místního obyvatelstva. Jsou i takoví experti, kteří se domnívají, že obě zmíněné skupiny, tedy stará pravice a nová levice ovládají Evropu zároveň.

Je jasné, že takové „vysvětlení“ přináší mnohem více otázek než odpovědí. Pokud Evropu ovládají oligarchové, anebo ti, kdo stojí v jejich službách, jak je možné zároveň ji obviňovat z toho, že provádí socialistickou, či dokonce kryptokomunistickou politiku? Odkdy mají oligarchové zájem na politice, která poškozuje bohaté?

A pokud ji mají naopak pod kontrolou neomarxisté, jak to přijde, že v ní neustále narůstají sociální a majetkové rozdíly, nemalé počty lidí žijí pod prahem chudoby a zejména mladé lidi ohrožuje v řadě zemí masová nezaměstnanost.

V případě, že Evropě vládnou společnou rukou oligarchové i neomarxisté, co vlastně ty druhé inspirovalo v díle Karla Marxe k tomu, aby se postavili na stranu velkého kapitálu, tedy vykořisťovatelů. To asi četli Kapitál hodně ledabyle.

Je to snad poprvé v dějinách, kdy je tolik nejasností ohledně toho, kdo je vlastně u moci. Ti, kdo jsou s poměry spokojeni, nevědí, komu za ně vlastně vděčí. Ti, kteří proti nim naopak protestují, nevědí, proti komu se mají bouřit.

Zpravidla to odnesou bruselští úředníci. Ale úředníci byli přece vždycky v dějinách pouze nástrojem vlády, nikoliv jejím subjektem. Za úředníky a vysoko nad nimi vždycky stál někdo, z jehož vůle svůj úřad drželi. A drželi ho jen tak dlouho, dokud to odpovídalo jeho zájmům. Nikdo soudný nemůže věřit tomu, že jsme se stali svědky celoevropské úřednické revoluce.

Lidi, kteří nejsou schopni dát ani přibližnou odpověď na žádnou z výše položených otázek, poznáme docela snadno. Prostě jsou přesvědčeni, že Evropu ovládá Putin.

Prof. J. Keller

Přišlo e-mailem,