Kdo má pravdu? Úřad vlády či paní senátorka Hamlová?

Kdo je odpovědný za německé zločiny spáchané v druhé světové válce?

"III. Německo

Spojenecké armády dokončily okupaci celého Německa a německý lid počal pykat za strašlivé zločiny, jichž se dopustil pod vedením lidí, které v době jejich úspěchů otevřeně schvaloval a slepě poslouchal. Konference dospěla k dohodě o politických a hospodářských zásadách koordinační politiky spojenců vůči poraženému Německu v období spojenecké kontroly. Cílem této dohody je provést Krymské prohlášení o Německu. Německý militarismus a nacismus bude vykořeněn a spojenci budou nyní i v budoucnu provádět ve vzájemné dohodě jiná nutná opatření, která by zajistila, že Německo nebude již nikdy ohrožovat své sousedy nebo světový mír..."

Výňatek ze Zprávy o třístranné konferenci v Berlíně,vydána 2. srpna 1945 v Postupimi. Zprávu podepsal J. V. Stalin, Harry S. Truman, C. R. Altlee

Poznámka: Kdyby Úřad vlády ČR vycházel z dokumentů, které vítězní spojenci přijali po druhé světové válce, musel by doznat, že to byli Němci, německý lid, který se dopustil hrůzných masových zločin, nikoliv jen nacisté. Zřejmě však náš slavný Úřad vlády se bojí pravdy nebo chce přepisovat dějiny. Jak ostudné!

ČNL