Hlavní úkol válečné propagandy Západu Zmasakrovat historii. Především mladí nesmějí vědět. Polovina světa je Rusku dlužna vděčnost za svou existenci. Včetně Spojených států.

20 miliónů zavražděných Němci asi nestačilo

28. 6. 2022

přináší zajímavý text finského blogera, jenž dokazuje, že zatímco zkorumpovaní politici připravují s Bidenem (respektive těmi, kdo za touto loutkou v přítmí stojí) další světovou válku, obyčejní lidé, přinejmenším mnozí, ještě neztratili paměť a smysl pro realitu

Právě ve chvíli, kdy Turecko oznámilo, že souhlasí se vstupem Švédska a Finska do NATO, jsme dostali do redakční pošty pozoruhodný článek finského blogera. Nejenže vyjadřuje, že údajný souhlas finské veřejnosti s porušením dosavadní neutrality a zapojením se do obkličování největší země světa je jen mediální a politickou konstrukcí. Přináší však i řadu dobře seřazených faktů, které se už dávno nesmí dostat především k mladším generacím. Ve Finsku se to však zjevně podařilo:

Ptáte se na výsledky ruské „agrese“? Jsou následující: polovina Evropy a část Asie dostala svou státnost z rukou nebo pomocí tohoto konkrétního státu.

Pojďme si připomenout, kdo přesně:

Moje Finsko v letech 1802 a 1918 – (do roku 1802 nikdy nemělo vlastní stát).

Lotyšsko v roce 1918 (do roku 1918 nikdy nemělo vlastní stát).

Estonsko v roce 1918 (do roku 1918 nikdy nemělo vlastní stát).

Litva obnovila svou státnost v roce 1918 díky Rusku.

Polsko obnovilo stát s pomocí Ruska dvakrát, v letech 1918 a 1944. Rozdělení Polska mezi SSSR a    Německo je jen krátké období!

Rumunsko se narodilo v důsledku rusko–tureckých válek a stalo se suverénem z vůle Ruska v letech 1877–1878.

Srbsko také v důsledku těchto válek se narodilo jako suverénní stát.

Moldavsko jako stát se zrodilo v rámci SSSR.

Bulharsko se osvobodilo od útlaku Osmanské říše a obnovilo svou nezávislost díky vítězství ruských zbraní v rusko–turecké válce v letech 1877–1878, která měla tento cíl. Jako poděkování se stát Bulharsko zúčastnil dvou světových válek v rámci protiruské koalice. Bulharsko je nyní členem NATO a americké základny se nacházejí na jeho území. Po roce 1945 nebyl na jeho území jediný ruský voják…

Řecko v roce 1821 Ruskem získáno zpět od Turků.

Ázerbájdžán jako stát poprvé vznikl jako součást SSSR.

Arménie byla fyzicky zachována a oživena jako stát pouze v rámci SSSR.

Gruzie byla díky Ruské říši fyzicky zachována a oživena jako stát

Turkménie nikdy neměla státnost a vytvořila ji pouze jako součást SSSR.

Kyrgyzstán nikdy neměl státnost a vytvořil ji pouze jako součást SSSR.

Kazachstán nikdy neměl státnost a vytvořil ji pouze jako součást SSSR.

Mongolsko nikdy nemělo státnost a vznikla pouze za pomoci SSSR.

Bělorusko a Ukrajina také poprvé získaly státnost v důsledku Velké říjnové revoluce v rámci republik SSSR. A teprve v roce 1991 (i na Rusku) získali úplnou nezávislost.

Role Ruska–SSSR při zrození a vzniku takových států jako je Čína, Vietnam, Severní Korea, Indie, Alžírsko, Kuba, Izrael, Angola, Mozambik atd.

Taková zvláštní „agrese“ historicky projevená Rusy!:

Za významného přispění této země dosáhlo své nezávislosti na Francii i Švýcarsko. Lépe řečeno, povedlo se to díky Suvorovovi před 217 lety, a od té doby Švýcarsko nikdy (!) nebojovalo;

Taky se stalo:

– osvobození Rakouska od Třetí říše v roce 1945;

– osvobození Československa od Třetí říše v roce 1945;

Nebo: Kateřina II. v roce 1780 svým vlivem dala vzniknout Lize ozbrojené neutrality a poskytla skutečnou podporu severoamerickým osadám–pozdějším Spojeným státům v boji za nezávislost na Británii.

2 x za poslední dvě století Rusko poskytlo nezávislost většině evropských států poté, co zničilo Napoleona a Hitlera.

Stalinův postoj byl rozhodující ve vyjednávání s USA a Anglií, které poskytly Německu možnost zachovat si státnost po porážce v roce 1945;

Gorbačovův postoj umožnil oběma německým státům se po roce 1990 znovu spojit (aniž za to cokoli požadoval, kromě slibu, že se NATO nebude rozšiřovat na východ k ruským hranicím);

Sovětská pomoc Egyptu, po které Egypt dokázal odolat a posílit svou nezávislost ve válce s Izraelem, Británií a Francií v letech 1956–57.

Zásah SSSR v roce 1967, který zastavil válku mezi Izraelem a Egyptem (ve skutečnosti zachránil Araby před porážkou ve dvou válkách mezi lety 1967–74).

Rozhodující úloha tehdejšího Sovětského svazu zajistila nezávislost Angoly v roce 1975.

A na závěr to hlavní: Byl to SSSR, který po vítězství ve 2. světové válce hrál klíčovou roli v procesu globální dekolonizace, a zajistil nezávislost většině kolonií patřících západoevropským státům.

Bohužel Rusko velmi často obětovalo zároveň vlastní zájmy.

Pokud by se politika Ruska, byť jen zčásti podobala politice Britů, byla by nyní polovina světa součástí ruského luxusu, jaký užívají např. šejkové z Arabského zálivu na úkor států a zemí, kdysi osvobozených od západních kolonialistů.

Proto je polovina světa dlužna Rusku za svou existenci.

Posílám tento soubor pro vytvoření paměťového řetězu: Na památku 20 milionů sovětských občanů, 10 milionů křesťanů, 1900 kněží.., kteří byli zabiti, mučeni, znásilněni, upáleni, zemřeli hladem a zničeni německými nacisty!

Nyní, více než kdy jindy, je potřeba dělat vše, aby svět nikdy nezapomněl; pro stálou paměť, jak sovětský lid přispěl k osvobození Evropy od fašismu.

Zdroj : Protiproud

Kauza Hlubuček, Redl a spol. metastazuje

30.6.2022 14:31

To, že tu a tam rezignují, kvůli propojení s gangem, zasahujícím podle všeho celou pražskou politiku i představitelé zastupitelstev z různých městských částí Prahy, ukazuje, jak jsou chapadla zločinecké chobotnice rozsáhlá.

Zdá se, že celá věc směřuje rovněž k dalšímu, tentokrát většímu jménu, kterým je Jiří Pospíšil (aspoň to intenzivně naznačují Piráti). J. Pospíšil je nejviditelnější figurou TOP 09 na pražském magistrátu.

Jeho politická kariéra je svým způsobem úžasná. Dříve úspěšně kandidoval v Plzeňském kraji, ale proto, že je univerzálním vojákem, je dnes zastupitelem Prahy. Současně je také europoslancem. Je to obratný politik, dlouholetý ministr spravedlnosti, který se velice dobře vyzná v advokátských tricích. Proto je jeho argumentace, když jeden ze spolupracujících obviněných, Dovhomilja, naznačil spojení gangu s Pospíšilem prostřednictvím jeho (donedávna pravé ruky) Jiřím Fremrem, dnes už bývalým členem TOP 09, velmi obratná.

Některé Pospíšilovy argumenty z posledních dnů jdou ovšem až za hranici slušnosti. Ba,  jsou přímo nestoudné. Pospíšil připomíná kauzu Budišov, kterou vykonstruoval někdejší tzv. elitní útvar policie plk. Kubiceho (ÚOOZ). ÚOOZ krátce před komunálními a senátními volbami pozatýkal  údajnou zločineckou skupinu, vedenou někdejším starostou Budišova, Péťou. Neštěstím pana starosty bylo, že byl úspěšným starostou Budišova za ČSSD. A scházel se tu a tam se stolní společností. A v hospodském prostředí pak všichni vedli velké řeči. A protože do skupiny byli nasazeni  dva policejní agenti (A. V. a architekt Řičář, dnes údajně užívá jiné jméno), kteří hecovali při alkoholu skupinu lidí kolem starosty Péti a jejich bláboly si pilně nahrávali pro policii. No, a protože se, pokud je člověk posílen alkoholem, dopouští řada lidí řady odvážných a přitom nesmyslných vyjádření, o kterých již druhý den neví, nebylo nesnadné vykonstruovat zločinné spiknutí, postavené na silných výrocích členů "zločinecké skupiny" (tady pak vydatně pomohl i J.Kroupa).Ta měla údajně směřovat k uskutečnění vraždy plk. Kubiceho a k vykradení evropských fondů při rekonstrukci zámku Budišov.

Pokud dnes J. Pospíšil mluví o kauze Budišov a dokonce se jí zaštiťuje, coby příkladem jasného policejního selhání, je to nestoudné. Byl tehdy jedním z čelných činitelů ODS, tedy strany, která se svými pomocníky v médiích před komunálními  a senátními volbami v roce 2006 rozpoutala kolem kauzy Budišov děsivou kampaň a snažila se „prokázat“ spojení ČSSD se zločineckým prostředím. Dva dny před volbami byla dokonce teatrálne zatčena má někdejší náměstkyně na ministerstvu pro místní rozvoj, V. Jourová. Ta byla útvarem ÚOOZ obviněna z napomáhání trestné činnosti. Přitom v té době už Jourová nebyla ani členkou ČSSD, ale zločinecké skupině v policii šlo o vazbu Jourové, coby někdejší náměstkyně ministra pro místní rozvoj, na mě, coby ministra pro místní rozvoj (v té době už jsem ovšem byl bývalým předsedou vlády). Někteří novináři i politikové pravice se neštítili mě vyzývat k odstoupení z funkce předsedy ČSSD kvůli tomuto virtuálnímu skandálu. Zhruba za dva roky poté byli všichni členové této tzv. zločinecké skupiny v kauze Budišov odvážným a rozumným soudcem osvobozeni. Jinak řečeno, byla konstatována policejní zvůle a vykonstruovanost celého případu.

J. Pospíšil jako jeden z čelných parlamentních představitelů a jako dlouholetý ministr spravedlnosti za ODS počínaje rokem 2006 a konče rokem 2012, v té době ani nehlesl nad nezákonným pronásledováním lidí v kauze Budišov. A dnes se na tuto kauzu, nestyda jeden, odvolává.

Nevím, zda je zapojení Pospíšila přes jeho pravou ruku Fremra do zločinného gangu pro mě vůbec představitelné. Ale že by politik Pospíšilova formátu nevěděl nic o aktivitách svého pobočníka, to bych považoval za podivné.

V každém případě se nám kauza Redl, Hlubuček a spol. utěšeně rozrůstá a podle všeho v ní v sítích policie uvíznou nejen představitelé STAN, TOP 09, ale také někteří představitelé ODS.  Zatím se však žádné větší jméno z ODS mezi podezřelými či obviněnými anebo rezignovavšími politiky neobjevuje.

Policie získala ke spolupráci zatím jednoho obviněného a ten bude breptat a breptat a k tomu breptání se připojí ještě další obvinění, kteří pochopí, že je to jediná cesta, jak si snížit své zasloužené tresty. Můžeme se tak u soudu dožít komického závěru, že tím hlavním obviněným, na kterého všechno svedou, bude Redl, jenž ovšem má, svého druhu, „imunitu“ z důvodu duševní nepříčetnosti. A další obviněný, který může být beránkem božím, snímajícím hříchy tohoto světa, je ten, který již spáchal sebevraždu.

Představa lídrů pravice, že tato kauza zmizí ze stránek novin a serverů, je nerealistická. Média zrovna nemají nic lepšího po ruce a tak se budou věnovat této záležitosti. Občas to naši policisté ještě vylepší tím, že pustí další odposlechy, takže bulvár bude mít potravu, která mu zajistí čtenost zveřejňováním dalších nechutností, zejména v sexuální oblasti.

Jak jsem z pražského zákulisí slyšel, ona dáma, která byla jedním z obviněných instruována, jakým způsobem a do jakého tělního otvoru je nejlepší máznout kokain (jak jsme se dozvěděli z policejních odposlechů, je známá pod přezdívkou Kristýna (její pravé jméno je samozřejmě jiné) a údajně celou dobu spolupracovala s policií...

 Foto:  Jiří Pospíšil slavící na Karlově mostu "vítězství" nad  covidem. Později se ukázalo, že to byla oslava předčasná.