Karlovarská kůra a němečtí katolíci

 

…Katolíci v Německu a Rakousku jsou alespoň v té situaci, že jejich politické organizace byly přinuceny se rozejít. Něco takového se však našim německým katolíkům nestalo: jejich strana se rozešla dobrovolně a odpovědní političtí vůdcové německého katolického lidu vehnali sami lid s vlastního popudu do tenat nacistického novopohanství, jemuž má nyní německý katolický lid sloužit. Kdyby tito vůdcové aspoň trochu předvídali a co hlavně: kdyby byli pečlivě naslouchali hlasu Apoštolského Říma a tepotu jeho srdce, nikdy by nebyli mohli jednat tak, jak jednali. … A tak nezbývá dnes nic, než aby se český katolický lid o své německé bratry ve víře politicky staral sám, protože nelze dovolit, aby byli terorizováni nacismem ke škodě katolické víry a života. … Děláme to také proto, že činitelé, odpovědní za politický osud našich německých katolíků, selhali. …

 

Lidové noviny, 28. dubna 1938