Kam po politickém zemětřesení? Za moudrou odpověď na modrou Lužici

 

Lužice je od nynějška politicky zcela modrá - Alternativa pro Německo je skoro všude nejsilnější stranou a její dva přímí kandidáti zastupují ve spolkovém sněmu okresy Budyšín a Zhořelec. Obyvatelstvo východního Saska přispělo svými hlasy nadprůměrně k tomu, že tato krajně pravicová strana je v celém Sasku na prvním místě (k uvedeným okresům se druží ještě Saské Švýcarsko) a tento saský výsledek je v celém Německu ojedinělý. To jistě nadlouho ovlivní obraz našeho regionu.

 

Obyvatelstvo lužickosrbského území hlasovalo jinak: v takzvaných jádrových oblastech AfD nedominuje a je o více než deset procent slabší než v celé Lužici. Vážnosti lužickosrbského národa neuškodí, vyzvedneme-li tento markantní rozdíl na úrovní nadregionální komunikace.

Volby do spolkového sněmu byly v Lužici politickým zemětřesením - nic už nebude jako dosud. Generální tajemník saské Unie, náměstek předsedy CDU v německém parlamentu a dosud nejnadějnější možný nástupce předsedy zemské vlády, zhořelecký poslanec Michael Kretschmer, už nebude členem spolkového sněmu. Ani v budyšínském okrese už není zastoupen politický personál spolkové politiky CDU. Čtvrt století nejmocnější strana byla v Lužici politicky „popravena“. Protože vsadila pouze na přímé kandidáty. (Do německého spolkového sněmu se volí jak většinovým, tak poměrným volebním systémem - pozn. red.)

Vsadíme se, že Marko Šiman se v roce 2019 nebude znovu ucházet o mandát v zemském sněmu a Stanislav Tilich nebude čelným kandidátem v těchto volbách? První by se musel bát téhož osudu jako Klaus Brähmig ze Saského Švýcarska, který byl poslancem od roku 1990 a nyní byl vyřazen. A Tilich by své dosavadní volební úspěchy další kandidaturou vydal všanc. Ale uvidíme, snad budou odvážnější, než si myslím.

Proč „Lužice“ volila takto, bude třeba analyzovat v klidu. Paušální tvrzení, že zde protestují „sociálně vyloučení“, neplatí všeobecně. Vypadá-li AfD jako všelidová strana i tam, kde bydlí víceméně všichni ve velkých domech a na dvoře jim stojí velká auta, potom je motivace spíše „kulturního“ rázu. A to je řečeno velmi mírně.

Politický důsledek pro Lužické Srby: ve spolkovém sněmu je náš region zastoupen kromě AfD dalšími čtyřmi poslanci; jsou to Caren Layová (Levice), Thomas Jurk (SPD), Torsten Herbst (FDP) a Stephan Kuhn (Zelení). Zvláště Jurk (okres Zhořelec) a Layová (okres Budyšín) jsou v Lužici i osobně zakotveni. A volební fórum, respektive odpovědi na volební dotazníky Domowiny, ukázaly, že s nimi všemi můžeme spolupracovat pro dobro Srbů. To by byla moudrá odpověď na modrou Lužici. A bude mezi nimi s jistotou zastoupena příští vládnoucí většina i opozice.)

Marcel Braumann - (Piwarc 25. září 2017)

Česko-lužický věstník, 11-12/2017, str. 81