Kam zmizely křesťanské základy Evropy, Evropské unie?

Evropská unie, včetně dalších států západní civilizace, je údajně vybudována především na křesťanských základech. Co však z  křesťanství v současnosti ještě máme? Křesťané v průběhu asi tří desítek let mizeli, ztráceli se, stávali se „liberálními“, pokud ještě zbyli. Místo křesťanského učení nastoupily „hodnoty liberalismu“, které celou západní společnost ovládly. Proto i dnes můžeme mluvit o EU a západní civilizaci jako o společenství hodnotovém.

Jaké hodnoty však západní civilizace vyznává? Hodnoty křesťanského Desatera jsou již léta na odchodu, ztrácejí se. Nemají sílu ovlivňovat náš celkový život. Pokud jednotlivci se snaží praktikovat křesťanství, stále více nám připomínají oasy v poušti. Jejich pochod proti proudu si zasluhuje naše uznání, ale jak dlouho mohou ještě vydržet? Proud je stále silnější.

Podívejme se kolem sebe. Lež se tváří jako pravda a tak je mocnými světa i vnímána. Hlídacími psy těchto zlořádů jsou ti, kteří mají spravedlnost, pravdu střežit. Jsou však i rychlejší a „účinnější“ prostředky, které zabraňují říkat, že král je nahý. Prostořeká a nepřizpůsobivá média se prostě vypnou. Jejich hlas pak není slyšet. Kdo se proto tomu staví, se zlou se potáže. Není ukřižován, ani upálen, ale prochází „uličkou“, v níž se na něj háže vše špatné, odpudivé a tak se stává téměř Beránkem Božím, jež nechtěně nese všechny hříchy světa a za ně je ještě na své pozemské pouti tvrdě a dlouhodobě trestán.

Není mezi námi Mistrů Janů, ani Žižků, dokonce ani Komenských. Mamon je cílem snad všeho snažení velké většiny „našich elit“. Láska k bližnímu byla obecně odložena jako obnošený šat. Přikázání „miluj svého bližního“ též patří, jak se o to snaží dlouhodobě zdrcující většina médií, do „starého harampádí minulosti“.

Ve včerejšku mizí naše práva a svobody, včetně těch sociálních a našich národních. Tradiční společnost se mění. Bohatí stále více bohatnou a chudí chudnou. V současnosti však mnohem výrazněji a bolestivěji než dříve. Tomuto procesu napomáhají války, v nichž útočníci se stávají napadenými a napadení agresory. Vše jistí pochybné zákonodárství a velké množství slouhů, příštipkářů mocných. Ti všichni křičí : Ukřižuj!

My však víme, že Ukřižovaný vstal z mrtvých a přinesl světu novou naději. Žijme v ní!

Hodnoty světla se prosadí proti dnes velebeným pahodnotám. Svět, který zešílel bude vyléčen! Věříme v to.

Pacem in terris!

Dr. O. Tuleškov