Kaczyński se domnívá,že Spolková republika Německo usiluje o vytvoření „Čtvrté říše“


Předseda polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost tvrdí, že nová německá vláda si chce podrobit Poláky a zbavit je jejich práva na sebeurčení.


Předseda polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński se domnívá, že Německo chce vybudovat federativní Evropskou unii pod vedením Berlína, a nazval tyto plány vytvořením „Čtvrté říše“. S takovými prohlášeními vystoupil v rozhovoru pro Každodenní polské noviny (Gazeta Polska Codziennie), který byl uveřejněn v pátek.


Nová německá vláda podle slov Kaczyńského usiluje o federalizaci EU a chce si podrobit Poláky a zbavit je práva na sebeurčení.

Pokud bychom jako Poláci souhlasili s takovým moderním občanstvím, byli bychom různými způsoby degradováni. A šílenství energetické transformace, bez ohledu na ekonomické a sociální náklady, by během deseti let přivedlo polské rodiny k chudobě,“ řekl.

Jak politik dodal, jsou země, které „nejsou nadšené perspektivou vzniku Čtvrté německé říše na základě EU“. „Tento termín není něčím zavrženíhodným, protože nemluvíme o Třetí říši, ale o odkazu na První (První říši – Svatou říši římskou – nadnárodní svaz, který existoval v letech 962 až 1806 – pozn. red.). Myslím, že to docela dobře odráží směr těchto změn,“ vysvětlil Kaczyński.


Podle jeho názoru je hlavním nástrojem používaným v této činnosti Evropský soud, který ve vztahu k Polsku vydal několik rozhodnutí, která vyvolala ostrou kritiku ze strany polských úřadů.


Byla zformulována nepotvrzená teze, že soud nic neomezuje. Tedy nikoliv ustanovení smluv, ale jeho rozhodnutí jsou pramenem práva. Může svobodně interpretovat evropské právo a vyvozovat z něj v podstatě uzurpační závěry,“ uvedl politik.

Sputnik