K  "Sudetským Starorakušanům":

Pokud se posseltovci pokládají za Starorakušany, měli by to doložit. Poukaz na sčítání z r.1910 je irelevantní, tam byla příslušnost rakouská všeobecná.

Pouze ty vyhraněné národnosti v monarchii se hlásily ke svým. Posselt jako vždy míchá nesmyslně dohromady státní příslušnost s národnostní  a dokonce s etnografickou příslušností, jako dokonalý politruk.

Definice "kmene" je z národopisného vědeckého hlediska v tomto případě neudržitelná. Nemohou prokázat kmenovou kontinuitu od starověku ani od středověku. Copak jsou "Frankové nebo Alamani"?? Herr Posselt blábolí nevědecké politické hypotézy. Je tristní, že tyto bláboly přijal za své expremiér Nečas a tvrdil nepravdy o tzv. českobavorské identitě. Pramenilo to z jeho nevzdělanosti v otázkách historie a etnografie, případně etnologie. Myslím, že i u pana Sobotky se projevily tytéž absolutní nevědomosti.

Kdybych na Universitě J.E.Purkyně v Brně u státnic z etnografie tvrdil něco takového, byl bych vyhozen na první zkoušce. Totéž by se mi stalo u rigoróz na Komenského universitě v Bratislavě.

Sudeti u nás byli německá  jazyková menšina složená z různých příchozích. Z Německa, Rakouska, Tyrol, z německých enkláv Uher a Rumunska atd. Nelze stanovit kmenovost, bylo by snad možno stanovit etnografickou příslušnost z výchozích lokalit, pokud to mají jednotlivé rodiny doloženo. To je vše.

Čs. Němci měli rozmanitý původ. Například Němec Chwatik-Tugemann, podílník udavač mé rodiny, měl karpatské, později sudetoněmecké příslušenství. Přišel z malokarpatských Popudínských Močidlan na Moravu. Z karpatského Němce se stal přihlášeným Němcem sudetským. Němec Zlamal, protektorátní starosta obce Bílovic nad Svitavou, pocházel z Německa. Němec Kuka, vrah velitel letovického SS sonderkomanda, mající na kontě 20 českých obětí, byl přihlášený sudetský  Němec z Jägerndorfu-Krnova. Jeho vrahové společníci Bussat a Neumann pocházeli z Rakous. Atd. Ani Posseltové neměli jednotný původ, jak tvrdí praporečník...někteří usazeni na Liberecku, jiní na Brněnsku, jejich výchozí lokalita neznáma. Nakonec jen historická poznámka. Jeden z Posseltových jmenovců, Bruno Posselt, byl na Liberecku odsouzen Mimořádným lidovým soudem za arizaci.

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, prom.historik, ČSOL Brno I

Autor je studovaný etnograf s doktorátem na Universitě Komenského v Bratislavě

Promoval jako archeolog a etnograf na UJEP Brno