Karel Havlíček Borovský - Je historie učitelkou života?


Je, i když nás převážně varuje zápornými příklady a ukazuje, jak se útisk a potlačování národa opakuje. Jen dobové kulisy a způsoby mocných vládců se mění.

Vynikající svědek o účelovém dezinformačním a manipulativním působení moci je jeden z našich nejbystřejších novinářů a politických básníků, Karel Havlíček Borovský (1821 – 1856).

Havlíček viděl, jak nová moc zatracuje minulé hrdiny s jejich ideály a zásluhami, jak zveličuje jejich nedostatky, a nemůže-li nedostatky nalézt, jak si je vymýšlí. Havlíček uměl takové působení nových vládců pojmenovat, vyjádřit, zobrazit. Připomeňme si pár jeho epigramů a pár veršů ze satirické politické básně „Křest svatého Vladimíra“.


Účinky Bělohorské bitvy


Pokavád se s Čechů kacířství nesmeklo,

měli v Čechách nebe a po smrti peklo.

Co nám, Fedinande, Pán Bůh poslal tebe,

máme v Čechách peklo a po smrti nebe.


Svatý Jane z Nepomuku,

drž nad námi Čechy ruku,

by nám Bůh dal, co dal tobě,

by náš jazyk neshnil v hrobě.


Změna moci


Dělají si nové bohy pro svoje pohodlí,

koho včera oběsili, k tomu se dnes modlí. ...

V hlavní věci byli všichni stejného mínění,

bez boha se sprostým lidem není k vydržení. ...

Věje vítr od západu, v Kyjevě se práší,

každá firma haní jiné, sama se vynáší. ...

Tak to chodí na tom světě, každou chvíli jinak.

Dneska ctí tě za svatého, zejtra budeš sviňák. ...

Jenom cáři, samovláda a takové sloty

potrvají věčně věkův jak juchtové boty.


Havlíček viděl, jak moc prosazuje své zájmy a vládne idejím. My jeho postřehy můžeme doplnit nedávnými zkušenostmi s bouráním pomníků z doby minulé a obnovou památníků z doby předminulé. Zástupci a hlasatelé nové moci u nás přepisují dějiny, dehonestují hrdiny, propagují kult zrádců i adoraci kolaborantů. To nejsou přátelé národa. A co se jich vyrojilo! Tak jako za Havlíčka!