K dopisu od Christopha Lipperta III

 

Ze Sudetenpost č 12/2017, na straně 19.

Dopis Christophera Lipperta vydavateli ve výše uvedeném čísle Sudetenpost, který znovu ospravedlňuje protiprávní změnu stanov SL, vyvolává rozhodný odpor.

Původní právní postoj ve věcech práva pobytu a navrácení ukradeného majetku je zajištěn odbornými posudky renomovaných mezinárodních právníků. Každý, kdo vyhlašuje požadavek na dodržování mezinárodních a lidských práv za "obstrukci" neví, o čem mluví. Dokonce i v případě, že splacení těchto pohledávek je v dohledné době nepravděpodobné, bude vyklizeni těchto pozic, které pan Seehofer trefně nazývá vzdáním se, zničujícím signálem pro všechny budoucí vyhánějící země, že jejich zlé skutky zůstanou nepotrestány.

Není mi jasné, jaké „obavy v české společnosti" by měly být "způsobeny" požadavkem na odškodnění za nespravedlnosti, spáchané proti vysídleným osobám. Možná strach z čelení historické pravdě a zabývání se právními důsledky? Vzhledem k tomu, že bohužel ještě není málo Čechů, kteří stále považují vyhnání za právoplatné, by to nebylo překvapující. Není také jasné, do jaké míry „jsme (...) po změně stanovisek postoupili ...". Snad proto, že jeden nebo druhý nerozhodující český politik, od té doby ztracený v zapomnění, při příležitosti Sudetoněmeckého dne, řekl nějaká zdvořilá slova? Čeští státníci, kteří mají být v této zemi v dohledné budoucnosti, mohou vzít „aktualizaci stanov“ pouze s uspokojením na vědomí, aniž by vzali v úvahu změnu „diskriminačních vyhlášek“, platících v českém státu. Mimochodem, totéž platí pro levicový politický kartel v Německu. Zde vás zarazí už to, že vidí vyhnance jako "revanšisty", pokud se budou chovat při srazech jako kajícní sebemrskači.

 

K. H. Ruda, e-mailem, Sudetenpost, č. 1 z 11.1.2018

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf