K dopisu Stephana Protschka landsmanům

Kdo jen trochu sleduje aktivity tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL), ví, že za nedlouho bude opět sněmovat v Augsburku. Alternativa pro Německo (AfD) měla při posledních parlamentních volbách v Bavorsku nečekaný úspěch. Pozorovatelé jej přičítají i tomu, že řada landsmanů změnila stranickou barvu a volila právě AfD.  Proč? Zřejmě jeden z důvodů bylo i stanovisko AfD k migrantům, které na rozdíl od bavorské Křesťanskosociální unii (CSU) je mnohem tvrdší.

AfD, přestože nemá v Německu na růžích ustláno, je průraznou stranou. Má velké ambice. Dokonce i v Bavorsku, kde politický primát je dlouhodobě v rukou CSU, hodlá dále posilovat. I proto žádala SL o možnost mít na sjezdu SL svůj stánek, v němž by jeho účastníkům poskytovala informace o své migrantské i jiné politice. Pokud jsou naše informace aktuální, pak u SL narazila. Nejen se stánkem byl velký problém. Aby se situace zklidnila, napsal Stephan Protschka svůj dopis. V rámci AfD je skutečně povolaným člověkem. Jako poslanec je  mluvčím vysídlenců v AfD a nadto i potomkem „vyhnaného“ předka z českého pohraničí do Bavorska.

Podle našeho názoru napsal pan poslanec Protschka dopis krajanům, aby „zklidnil“ situaci mezi AfD a vedením SL. To, jak je obecně známo, stojí zásadně na pozici merkelovského hodnocení migrace. Část krajanů však toto stanovisko, od nějž od jisté doby částečně odstupuje i sama kancléřka A. Merkelová, nesdílí. A proto má AfD, jak se domnívá, šanci mezi landsmany získat do budoucnosti další příznivce a voliče. Jako  příležitost k tomu vidí i v propagačním stánku, který by měla  na sjezdu SL. V současnosti nevíme, jak se tento „problém“ vyvíjí. Snahy AfD o získávání dalších stoupenců však budou  zcela jistě pokračovat. A právě lasndsmanům je zmíněný dopis určen. Autor dobře zná smýšlení mnohých z nich, a proto, aby dopis na ně skutečně zapůsobil, volil termíny a obraty jim tak blízké.

To je jedno z možných vysvětlení. Další, ale je jich ještě více, můžeme spatřovat v tom, že  AfD dělá kroky směrem k SL. Ale ubezpečovat se v tom, je ještě předčasné. AfD teprve celkově zaujímá svá stanoviska k řadě celoněmeckých, ale také speciálně bavorských, otázek. Počkejme ještě nějakou dobu na celkové hodnocení AfD.

(Text tohoto článku je i širší odpovědí na komentáře k článku „Dopis krajanům“, který jsme publikovali na FB i webu.)

J. Skalský