K těžkému osudu německých antifašistů v období předmnichovském


K večeru 22. září 1938 hlásí už dopravní úřad z Krnova okresnímu úřadu v Bruntále první dva vlaky s politickými uprchlíky z krnovského pohraničí. Byli to hlavně němečtí sociální demokraté a komunisté z míst, obsazených již ordnery, kterým se podařilo utéci a zachrániti snad svoje rodiny a to nejnutnější a namnoze jen holé životy a co měli na sobě.

V 18 hodin přijíždí do Bruntálu první a asi v 19 hodin druhý vlak těchto politických běženců. V dlouhé řadě jdou z nádraží do dělnického domu a české školy, kdež jim okresní úřad zajistil prozatímní ubytování.

Žalostno bylo pohleděti na ty štvané lidi, jak s ranci na zádech a malými dětmi na rukou anebo malé děti vedoucí za ruce ubírali se za sychravého podzimního bruntálského večera vyhladovělí za neznámou existencí, aby si někde založili nový domov, vyštváni nacionální záští svých soukmenovců z tohoto starého domova. ..

Na konec došlo i na bruntálské německé sociální demokraty, i oni museli podstoupiti odyseu politických běženců a všechny strasti s ní spojené!


Z publikace Poslední rok v československém Bruntálu 6, JUDr. Jan Brothánek