K pomníku ve tvaru německého železného kříže na pomezí Jizerek


Pravděpodobně až zase tak moc nového nevím, jen to, že kříž byl vztyčen v roce 1944, jako pietní místo nejen padlých vojáků Wehrmachtu, ale rovněž padlých příslušníků SS, stejné SS, která byla prohlášená MVT v Norimberku za zločineckou organizaci a to i řadové členství v ní. Na počest vztyčení tohoto kříže, původně v jeho středu i se svastikou, pronesl štvavý projev i zločinec Konrád Henlein. Po skončení druhé světové války byl stržen a v roce 2011 obnoven na státním pozemku nikoli na pozemku obce Kořenov, bez vědomí dotčených úřadů a řádného stavebního povolení, tudíž ilegálně a to kontraverznim spolkem Jizeran o kterém se v minulosti několikrát psalo, že myšlenky nacismu mu nejsou cizí...V nedávné době v souvislosti s tímto křížem se objevil autentický německy psaný výstřižek z novin, který jednoznačně dokládá nacistickou spojitost, kterou rovněž potvrdilo několik historiků...

Mojma Kamenský


Poznámka: tento text je kvalifikovanou součástí diskuse k předmětnému „pomníku“. Otázkou tedy je,když „pomník“, jak píše autor, byl vztýčen v r. 2011 na státním pozemku bez vědomí příslušných úřadů a řádného stavebního povolení, proč příslušné orgány nekonají? Někdo z místních obyvatel by se tohoto nacistického symbolu měl ujmout s cílem jeho úředního stržení a stanovení sankcí pro ty, kteří se takovéhoto jednání dopustili. V současnosti se uvedenou problematikou, jak jsme informování, zabývá i soud.

Děkujeme autorovi za jeho informace. ČNL