K přesídlení německého obyvatelstva z Československa a ke konfiskaci německého majetku

(Naše stručná odpověď na jeden komentář)

Podle rozhodnutí spojenců v Postupimi a konkrétních pokynů Spojenecké kontrolní rady, které nám bylo zasláno diplomatickou cestou, jsme provedli přesídlení německého obyvatelstva z Československa. Podle rozhodnutí spojenců v Jaltě, v Postupimi, podle Pařížské reparační smlouvy, jsme provedli konfiskaci německého majetku.

Na závěr přesídlení německého obyvatelstva z Československa nejvyšší představitelé spojenců v Německu, generál Clay a generál Lukjašenko, zhodnotili, jak jsme provedli přesídlení, v superlativech, jako vynikající a hodný pochvaly. Vše, co je napsáno, je vyňato z materiálů, které jsme vyvěsili zde již několikrát. Jsou k dohledání.

Ne německé, ale spojenecké hodnocení přesídlení německého obyvatelstva je pro nás rozhodující. Němci tehdy neměli tehdy ani později svou vládu. Byli poraženým národem. Svrchovanou moc v Německu uskutečňovali vítězní spojenci, kteří za Německo rozhodovali. Německá pozdější vládě následně vstoupila do vztahů, upravených spojenci. Nejen v současnosti, ale desítky let jsme svědky, jak Němci se snaží přepisovat dějiny. Na nás hází to, co dělali sami celou válku, a i v době předmnichovské, nejen u nás ale po téměř celé Evropě. Označují nás za válečné, za genocidní zločince. Mluví o tom, že jsme se dopouštěli zločinů proti lidskosti, že jsme se dopustili krvavých etnických čistek na základě principu kolektivní viny. V hrdlo lžou. Ti neznalí říkají nepravdu. Od 17. září 1938 jsme byli s Německem ve válečném stavu.

Na nás je, abychom historickou pravdu obhájili a nastavili Němcům zrcadlo jejich barbarského válčení a průmyslového vyvražďování lidí po milionech.

Dr. O. Tuleškov