K přesídlení německého obyvatelstva z ČSR - Mohlo to dopadnout mnohem tvrději

Antinacistický bojovník, rodák z Chebu, Lorenz Knorr, ve svém příspěvku reaguje na komentář B. Doležala „Dekrety se nemají omlouvat“, který vyšel v Landes Zeitung 1.11.09. Knorr píše: „Při četbě příspěvku Bohumila Doležala jsem získal dojem, že čtu text sudeťáckého landsmanšaftu nebo prohlášení Eriky Steinbachové. Sice je správné, že citované Benešovy dekrety ohledně Němců v Československé republice (nacisty používaný výraz „sudetští Němci“ nepoužívám) byly zveřejněny před Postupimskou dohodou. Ale jako radiotelegrafista německé armády jsem poslouchával britská a sovětská vysílání o prohlášení USA, Velké Británie a SSSR z 30.10.1943, Teheránské konference velké trojky 1.12.1943, jakož i prohlášení z Krymské konferenci 11.2.1945: zde bylo schváleno stažení všech Němců do jednoho kontrolovatelného státu. To znamenalo přesídlení Němců z Polska, ČSR, Maďarska a Jugoslávie.

O tom věděl i v Londýně exilový prezident Beneš, také to věděli četní Češi, kteří poslouchali britské nebo sovětské vysílání. Přesídlení nesouviselo s nějakým přiřčením viny všem Němcům, jelikož četní antifašisté, kteří byli věrní Československu, obdrželi čs. občanství.

Nacističtí zrádci (znacizovaní čeští Němci, pozn. red.) před Mnichovem zastřelili 110 českých a německých antifašistů, často za jásotu zfanatizovaných davů. 2019 antifašistů bylo zavlečeno přes hranice, ale jen 1000 z nich se opět hlásilo po r. 1945.

Takže nešlo o nenávistné reakce, jak to popisuje Doležal, nýbrž o umírněné opatření, ale mohlo to dopadnout mnohem tvrději.

Lorenz Knorr, LZ 1.12.09, str. 2

Pozn. red. Redakce LZ i jejich vydavatel si snad  zapamatují lekci z historie, o přesídlení, o úloze tzv. sudetských Němců (tento termín považuje autor příspěvku za nacistický) v době Mnichova, o publikaci článků, které vyvolávají dojem, že jde o text landsmanšaftu nebo E. Steinbachové. V dopisu jsme žádali paní I. Kuncovou, již dvakrát, aby LZ a Zemské shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku používaly terminologii mezinárodních smluv vítězných protinacistických velmocí, např. přesídlení, transfer či odsun, nikoliv však vyhnání. Poprvé se paní I. Kuncová k naší prosbě nevyjádřila, na druhý dopis dosud neodpověděla.

Je přece logické, že mezinárodní smlouvy vznikají řadu měsíců, někdy let, před jejich podpisem představiteli států a jejich následným vyhlášením. Alespoň to by měl pan B. Doležal a LZ vědět. To ví přirozeně každý počínající student právnické fakulty i obyčejný občan, který se zajímá o veřejné dění.