K 14. září 1937

(TGM *7.3.1850,+1937)


Z veršů českých básníků


Už nikdy nesplyne s rtů Čecha tišší vzlyk:

Je mrtev Hospodář, umřel nám Masaryk. (V. Nezval)Ty zářijový dni, koho jsi nám to vzal?

Muže, jenž napřímen vždy před osudem stál,

neb kotvil v Bohu svém a rukou požehnanou

zažíhal hvězdy myšlenek, jež naším nebem planou. (J. Hora)Za sto let možná, děti našich dětí

svým dětem budou teskně vyprávěti

o šedém ránu, čtrnáctého září, na věky označeném v kalendáři:

To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě. (J. Seifert)Až dnešek zastaví raněná srdce zvonů,

snad bude slyšet, kterak slibujem,

snad uslyšíš i Ty svých čtrnáct milionů,

jak přísahají pevně: T G M ! (O. Scheinpflugová)