Jubileum legionářky Evy Langerové

Nedávno oslavila paní Eva Langerová z Brna  dlouholetá členka Čs. obce legionářské Brno I., své 95té jubileum.

Nebudu zde vzpomínat legionářskou odysseu jejího otce, ani jeho zásluhy v boji za československou samostatnost.

Zaměřím se na jinou okolnost jejího života, okolnost dnes takřka zapomenutou. 

Paní Eva Langerová totiž je pamětnicí událostí tzv. brněnského pochodu odsunutých Němců.

A to pamětnicí velmi  důvěryhodnou. Za svého života znala mnoho vídeňských Rakušanek  i našich brněnských Němek.

Paní Eva mnohokrát potvrzovala průběh tohoto pochodu, a to stejně, jako významný brněnský historik profesor Vojtěch Žampach, který byl rovněž přímým pamětníkem tohoto pochodu na úseku Brno – Rajhrad – Pohořelice.

Tak například nikdy neviděla případ, že by se na tomto pochodu se strany československého doprovodu střílelo, nebo probíhal jakýkoli masakr, jak to v minulosti tvrdil sám sudetský emigrant v Londýně a odpůrce presidenta Beneše, Wenzel Jaksch, otec tohoto mýtu již od roku 1946.

Dále byla přímou svědkyní návratu mnoha brněnských Němek živých a zdravých z tohoto pochodu zpět do Brna, po kontrole  bezpečnostních komisí v Pohořelicích. Sama uvedla, že si pamatuje, že se jich navrátilo kolem čtyř tisíc.

To vše vyvrací žvásty sudetoněmeckých landsmanů o bájných ukrutnostech, kterých se prý brněnští Češi dopouštěli na nebohých Němcích odsunutých do Rakouska. Typickým jevem pro Brno a sudeťáky dneška ovšem je, že se její svědectví nedostalo téměř žádné publicity v hlavních médiích. Takový je osud seriózních pamětníků. Nicméně ani ČSOL Brno ani jiní vlastenci na její svědectví nezapomínají a řadí je k paměti českého národa, jak se sluší a patří.

Eva Langerová se pořadu let aktivně účastnila všech piet a jiných pamětních akcí, ať to byly Kounicovy koleje, památník Rudé armády v Brně–Králově Poli, památník padlých v Lískovci,  nebo na ústředním hřbitově u památníku padlých vojáků a odbojářů II. světové války.

Paní Eva, členka  Společnosti Ludvíka Svobody stejně jako Společnosti Edvarda Beneše, –  ona a pisatel jsou poslední členové Společnosti EB v Brně –  a ČSOL  v Brně, po dlouhodobém životě v Brně Líšni  přesídlila do Hajan u Brna, kde se o ni pečlivě stará její dcera Hana Vykutilová spolu s manželem. Přejeme paní Evě, aby se ve zdraví dočkala mnoha dalších let.

Jiří Jaroš Nickelli  Společnost L. Svobody,  ČSOL Brno II.