Josef Koukel, litoměřický biskup, druhý český nositel tzv. Evropské ceny Karla IV. z roku 2005

Druhá česká Karlova cena byla před několika lety udělena mému biskupovi, biskupovi z Litoměřic, dříve to byla jediná většinová německá diecéze v českých zemích, která měla vždy Němce jako biskupa. Biskup Koukl sloužil mši, kde jsem mluvil i já. Na závěr se vždy podíval do svého kalendáře a řekl, pane Posselte, kdy budeme koncelebrovat příště? Biskup Koukl byl velký muž, který nás všechny pozdvihoval.“ (Pochvalný projev na Petra Uhla, který pronesl B. Posselt na 59. sjezdu Němců odsunutých z Československa, 10.-11.5.2008, Norimberk, volný překlad: Ing. P. Rejf, CSc.)

Z kázání biskupa Josefa Koukla

Ano, máš pravdu. Mohu upřímně říci: „Jsem Josef, váš bratr". A to ne z pouze jednoho důvodu.

Za prvé na začátku byl Adam, náš praotec, proto jsme od Adama jedna rodina. Za druhé se stal Kristus naším bratrem. Skrz něj jsme tedy všichni bratry a sestry. Proto jsem v tomto smyslu Josef, váš bratr. Za třetí říká doktor Matzek, právě v naší oblasti je v každé německé rodině, minimálně v každé třetí generaci jeden Čech a v každé české rodině minimálně v každé třetí generaci jeden Němec. Tak se to vyrovnává.“

Když někdo ke mně přijde – mnozí z vás už u mne byli – pak přijmu každého, kdo ke mně při­chází, jako bratra a sestru. Já sám mohu uvařit kávu, a když bude venku zima, mám vždy po ruce doušek slivovice.“ (59. sjezd Němců odsunutých z Československa, 10.-11.5.2008, Norimberk, volný překlad: Ing. P. Rejf, CSc.)

Z projevu E. Stoibera:

Jsem velice rád, že letošní Karlova cena byla udělena českému biskupovi Josefu Kouklovi. Čeští biskupové usilují již řadu let o upřímné usmíření se sudetskými Němci. I letošní biskupská konference udělala vpravdě křesťanské gesto. Odsoudila odsun dřívějších spoluobčanů a vyzvala k usmíření s nimi. Za toto gesto jsem českým biskupům velice vděčný. Jsou to poselství, která plně vystihují motto našeho letošního setkání: „Vyhnání překonat – smíru dosáhnout.“

Zatímco v Polsku byla katolická církev vždy národní, u nás tomu bylo v mnohých časových obdobích zcela jinak. Tak tomu je i ve vztahu k sudetům nejen u biskupů katolických, ale i u tzv. křesťanských politických a stran a různých spolků. Uvedeme za všechny následující příklad.

Křesťanská misijní společnost,

Tel.: 284 841 922, Fax: 284 841 923, Primátorská 41, 18000 Praha 8

web: .cz, e-mail: info@kmspraha.cz

Sudetským Němcům

Naši milí krajané,

tíží nás minulost českého národa a české země, která byla ještě před šedesáti lety také zemí Vaší nebo zemí Vašich rodičů či prarodičů.

Přestože jsme se o tom neučili ve škole, pronikla k nám děsivá pravda o kruté poválečné pomstě na německém obyvatelstvu Čech, Moravy a Slezska, prováděné většinou bez ohledu na to, zda a jak se kdo provinil. Víme o ponižování, lynčích, upalování, popravách bez soudů, znásilňování i o strašlivých pochodech smrti. Náš národ pro Vás tehdy na základě principu kolektivní viny, přichystal koncentrační tábory, srovnatelné s těmi nacistickými, tábory, kde docházelo k mučení a kde mnozí, zvláště nemluvňata a staří lidé, zemřeli v důsledku podvýživy a na nakažlivé nemoci.

Připojujeme se k několika podobně zaměřeným iniciativám minulých let usilujícím o vzájemné smíření. Vás, kteří jste přežili, i Vás, jejichž rodiče nebo příbuzní Vám o těchto hrůzách vyprávěli, jako Češi prosíme za odpuštění. Odpusťte nám, prosím,

- fyzické utrpení, kterým jste museli projít;

- hluboká duševní traumata, která mnozí z vás prožili a která někteří prožívají dodnes;

- ztrátu svých blízkých (Čechy tehdy zavraždění sudetští Němci se počítají na desitky tisic);

- ztrátu domova;

- ztrátu majetku.

To vše se dálo ve znepokojivé jednotě českého národa, kde se Vás, Němců, zastávali jen jednotlivci.

Také nás bolí dnešní chladný, často i nepřátelský postoj větší části českého národa k Vám a neochota našich politiků k dialogu s Vaší politickou reprezentací.

Činy našich dědů a otců nelze ničím ospravedlnit. Přijímáme svou spravedlivou odplatu: zdevastovanou krajinu Sudet, 40 let komunistické totality a i po jejím pádu pokračující morální úpadek české společnosti.

Víme, že to, co se stalo, se také nedá nijak napravit. Hrůzné činy českého národa dodnes volají k nebi. Chceme Vám vyjádřit svou hlubokou lítost nad hrůzami, které jste museli prožít. Nechceme se jen omlouvat, prosíme Vás o odpuštění. Po Vašem odpuštění i po smíření s Vámi toužíme!

Účastníci Konference smíření Čechů a sudetských Němců 15. dubna 2005 v Praze


Pozn. red.: Nevíme, zda výše uvedená adresa je ještě aktuální. Přišlo e-mailem


Zásluhy kardinála Vlka

 „Vedoucí sudetoněmecké kanceláře v Praze, Peter Barton, připomíná v této souvislosti, že Vlk má také jedinečné zásluhy na založení „sudetoněmeckého poselství dobré vůle“ v letech 2002-03.

Tehdejší mluvčí České biskupské  konference,  dnešní ministr kultury Daniel Herman, v té době sloužil jako prostředník mezi pražským arcibiskupem a Bartonem. Vlk pochopil, že celá sudetoněmecká etnická skupina, a ne pouze její organizace, potřebuje takové zastoupení na území České republiky.

 

Na slavnostním zahájení výstavy „Diktatura proti naději/pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948-1989“, dne 1. července 2013 v Praze, ukazuje Barton kardinálovi na tabuli s nadpisem „Tajné životy“ fotografie, které při sledování Bartona, v kostele v roce 1979, tajně udělala československá tajná služba. Takovou společnou minulost měl Barton s arcibiskupem Vlkem, ačkoli bylo známo, že ten měl zkušenosti s mnohem horším druhem pronásledování. Barton je přesvědčen, že kardinál Vlk má zásluhy o sudetoněmeckou etnickou skupinu, a že také v historii sudetoněmecké kanceláře v Praze zůstanou nezapomenutelné.“ Sudetendeutsche Zeitung, 24.3.2017, str. 2


Uhl a  Barton

Michal Uhl zastupuje české zelené (SZ) v Parlamentu obvodu Prahy 2/Královských Vinohrad. Je také členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a syn nositele Karlovy ceny sudetoněmeckého landsmanšaftu Petra Uhla. Peter Barton, vedoucí sudetoněmecké kanceláře v Praze, považuje od začátku Michala Uhla za věrného přítele kanceláře. Barton o Uhlovi juniorovi řekl: „Michal se osvědčil zejména v těžké počáteční fázi “sudetského poselství dobré vůle“, tedy v době, kdy mnozí politici a některé veřejné osoby váhali veřejně se ke mně přiznat a mít kontakt s kanceláří sudetských Němců. Proto je pro mě čest, vyjádřit svému příteli poděkování. " Sudetendeutsche Zeitung, 31.3.2017, str. 2

Pokud jde o další podrobnější informace o vztahu pana biskupa Koukla k sudetům, postrádáme je. Ale to, co bylo řečeno, stačilo k tomu, aby byl pan biskup Koukel získal cenu Karla IV. Za mnohé mluví slova B. Posselta, která pronesl na sjezdu SL v r. 2005 o panu biskupovi. „Biskup Koukl sloužil mši, kde jsem mluvil i já. Na závěr se vždy podíval do svého kalendáře a řekl, pane Posselte, kdy budeme koncelebrovat příště? Biskup Koukl byl velký muž, který nás všechny pozdvihoval.“ Jistě si pan biskup J. Koukel cenu zasloužil a odpracoval.

Připravil Dr. O. Tuleškov  


.