John McDonnell říká, že znárodnění služeb nebude stát nic

Stínový ministr financí John McDonnell říká, že program veřejného vlastnictví, předložený (britskou) Labour Party, je ekonomickou nutností. Říká, že naplnění plánů labouristů na vložení služeb do veřejných rukou by nestálo absolutně nic. Načrtl program, jak vložit veřejné služby nezvratitelně do rukou pracujících „tak, aby už nikdy nebylo možné nám je vzít.“

 

Na shromáždění Labour Party v Londýně prohlásil, že veřejné vlastnictví není pouhým politickým rozhodnutím, ale ekonomickou nutností. „Nebylo by to finančně ztrátové, protože by byly přínosem do veřejného vlastnictví,“ řekl v rozhovoru pro televizi Sky News.

 

„Navíc byste neměli jen majetek, ten majetek by vám dal příjem. Ten, místo aby šel k akcionářům, dostal by se k daňovým poplatníkům.“

 

Na dotaz, zda by veřejné vlastnictví nestálo absolutně nic, odpověděl: „Přesně tak.“  Na konferenci o labouristických alternativních modelech vlastnictví, pořádané 10. února v Londýně, řekl:

Příští labouristická vláda vloží demokraticky vlastněné a spravované veřejné služby nezvratitelně do rukou pracujících a těch, kteří se spoléhají na jejich práci. Uděláme to nejen proto, že to je správné, nejen proto, že to je nejúčinnější způsob, jak je provozovat, ale také proto, že dlouhodobě je nejdůležitější ochranou veřejných služeb to, že je mají všichni. Nechystáme se převzít kontrolu tohoto sektoru proto, abychom jej vložili do rukou vzdálených úředníků, ale abychom jej vložili do rukou vás všech, a to tak, abyste už o ně nikdy nepřišli.“  

 

Neil Carberry, výkonný ředitel odboru lidí a infrastruktury Konfederace britského průmyslu, prohlásil, že výzvy labouristů ke znárodnění by otočily kola britské ekonomiky nazpět.

 

„Jestli se Labour otočí zády k dobré spolupráci mezi vládou a soukromým sektorem, nakonec to zaplatí veřejné služby, infrastruktura a daňoví poplatníci.“ 

 

McDonnell oznámil vytvoření pracovní skupiny, jež bude dohlížet, jak mohou družstva růst, rozšiřovat se a získávat kapitál a rozhodovat, které sektory by měly mít přednost v rozšiřování družstevního vlastnictví. Obvinil také konzervativce z toho, že Spojené království skomírá. „Pod vládou Toryů teď Británie silně nedrží krok s našimi zahraničními partnery, nedokáže se s nimi držet,“ řekl. „Konzervativci jsou intelektuálně zruinovaní, chycení mezi lpěním na selhavších dogmatech minulosti a nabídkou chabé imitace radikální změny, již teď předkládá Corbynova Labour Party.“

 

Vrchní tajemnice Ministerstva financí Liz Trussová řekla: „Nezávislé zprávy ukazují, že labouristický plán na znovuznárodnění přijde daňové poplatníky na miliardy a povede ke zhoršení služeb pro lidi. Labouristé by dali politikům povinnost provozovat všechno, od telefonních linek po dodávku elektřiny, a když by něco nefungovalo, lidé by se museli obrátit na ně. To nefungovalo a nefunguje.“ (Nepřipomíná vám to něco, milí čtenáři? I když uznávám, že Spojené království je za mořem…a vůbec…našich poctivých a lidumilných [dosaď dle vlastního uvážení a zkušenosti]… se to přece netýká, no ne? pozn. překl.)

10. 2. 2018 the Guardian UK (překlad Vladimír Sedláček)