Jeden Čech byl policií ubit, sedm těžce zraněno a 26 lehce zraněno.

A to nemluvím o táboru Valka, kde separatisté a prchalovci vyvolávají neustále rozmíšky a rvačky. Dnes zrovna mi došla zpráva, že tam byla velká bitva s policií kvůli přehmatům táborového vedení. Jeden Čech byl policií ubit, sedm těžce zraněno a 26 lehce zraněno. Těžce zraněným odmítnuta pomoc a převoz do nemocnice.“

Bořivoj Čelovský , „Politici bez moci“,Tilia, r. 2000, str. 106 – 108

Poznámka: Výše uvedenou informaci, o níž informuje pan B. Čelovský, je třeba, podle našeho názoru, znovu ověřit, přestože autor je nanejvýš důvěryhodný. Vyšetřování by se měl ujmout tým česko-německý, který by verifikaci provedl přímo v Německu, a poté vyšetřil všechny osoby, které na uvedené akci se nějak podíleli, či za ni nesli odpovědnost.

Je nám líto, pokud naše ústavní orgány, především Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, vláda ČR, dosud všechny potřebné kroky neučinily. Jak můžeme dát souhlas k vyšetřování smrti několika Němců na našich hranicích, když smrt a zranění více než třech desítek Čechů přímo v Německu dosud opomíjíme?

Dr. O. Tuleškov