Jed, který působí

 

69. Sudetoněmecký den na Letnice ve Fuggerstadtu v Augsburgu je pod heslem "Kultura a vlast - základy usmíření". Zní to dobře, ale je to trochu abstraktní. Německý Svaz vyhnanců (SV) je však třeba pochválit za již konkrétnější tón.

Jeho předsednictvo se v tomto roce rozhodlo pro heslo "Protiprávní dekrety odstranit – Evropa se rozhodla sjednotit, a to jednomyslně.“ V úvodníku tiskového orgánu Svazu vyhnanců "Deutscher Ostdienst" (DOD) předseda SV, Dr. Ing. Bernd Fabritius, Transylvánský Sas, zpočátku připomíná poněkud nešikovně „strukturu minulosti“, jejíž „jed působí dodnes“, ale pak je konkrétnější: Protiprávní dekrety, jejichž výsledkem byly miliony Němců na více než sedm desetiletí vyhnány ze svého domova, okradeny o své majetky, internovány, deportovány nebo dokonce "beztrestně zavražděny", již dnes nemohou být právně účinné. Ale dokonce i jejich formální přežití a právní platnost, která pokračuje, udržuje myšlení, jež bylo spojeno s výše zmíněnou nespravedlností. Fabritius se pak stává ještě jasnějším: formální zrušení těchto dekretů by nebylo jen důležitým krokem k porozumění s německými vyhnanci. "Bude to také důkazem státní suverenity v nejlepším evropském smyslu, úpravou vlastního právního systému, a tedy stejně důležitého pro vlastní obyvatele a evropské sousedy."

Jaká pravda! Předsednictvo Svazu vyhnanců vysílá jasný signál směrem k bývalým vyhánějícím zemím na východě. A to v době kdy německá vláda, strany a, řekněme, zástupci organizací vyhnanců, považují problém za nepříjemný a chtějí ho co nejvíce potlačit. Tento postoj může být srozumitelný, protože některé státy, které se po roce 1989/90 staly demokratickými na východě, se staly součástí společných hodnot Evropské unie, aniž by se jasně distancovaly od rasistických a protimezinárodněprávních dekretů. Spolková vláda v Berlíně a strany to snášejí, nemluvě o mainstreamových médiích. Dokonce i v CSU dnes někteří říkají, že už by se neměly zatěžovat bavorsko-české vztahy tímto břemenem z minulosti (více o tom v obsahu listu). Bude rok 2018 dalším osudovým rokem pro Němce z Čech, Moravy a Slezska? Navzdory upřímným slovům Svazu vyhnanců? "Sudetenpost" bude pečlivě sledovat, jak vážně je míněn požadavek "zrušení protiprávních dekretů". A jak na něj politici reagují.

 

Gernot Facius, Sudetenpost, 8.2.2018, str. 2

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf

Fotka uživatele České národní listy.