Jaltská konference 1945,

doba spolupráce i účtování

                                                                

Asi všichni známe tu fotografii usměvavých státníků z Jalty 1945. Právě zde před 73 lety představitelé vítězné koalice, Roosewelt, Churchill a Stalin účtovali s viníky druhé světové války. Hitlerova tisíciletá říše byla v troskách. Na jaře 1945 se rodily dny nadějí, svět si měl  oddechnout.

 

V těchto dnech je jen nesměle připomínáno 73. výročí Jaltské konference, která  se konala 4. až 11. února 1945 na Jaltě. Lidská paměť je velice děravá a tak druhá světová válka a její hrůzy i viníci mizí v lidské paměti. Průběh této nejkrutější války v dějinách lidstva je  zkreslován, jsou znevažovány její oběti. Válečná spolupráce tří mocností v boji proti fašismu se dnes příliš nehodí do současné protiruské režie.  

Tehdy na sklonku druhé světové války proběhlo v letovisku Jalta významné setkání představitelů tří hlavních spojeneckých mocností SSSR, USA, Velké Británie s cílem poválečného uspořádání Evropy, resp. světa. Jaltské konference se zúčastnil britský premiér Winston Churchill, americký prezident Franklin Roosewelt a  sovětský představitel Josif  V. Stalin. V době konání konference bylo Německo již v agonii. Rudá armáda stála v únoru 1945 jen 150km od Berlína, západní spojenci se připravovali překročit řeku Rýn. Československo na začátku roku 1945 zažívalo pocity nabyté svobody, Rudá armáda společně s 1. československým armádním sborem postupovala Slovenskem, osvobodila Košice, Prešov, Poprad, Kežmarok… To byl únor 1945, v době konání Jaltské konference.

 

Jaltská konference byla zejména důležitá pro poválečný vývoj v Evropě. Na konferenci,  byla uzavřena dohoda o odzbrojení a o rozdělení Německa na čtyři zóny,  došlo k dohodě o připojení východních území Německa k Polsku a SSSR. Bylo přijato ujednání o poválečných reparacích, které Německo mělo  platit za válečné škody. Na Jaltě byla přijata významná dohoda o odsunu obyvatelstva německé národnosti z řady evropských zemí, zejména z Polska, Československa, Maďarska… Toto rozhodnutí tří spojeneckých mocností bylo pro Československo zásadní.  Na konferenci SSSR  potvrdil, že do 3 měsíců po skončení války v Evropě, vstoupí do války proti Japonsku. Což také splnil. Rudá armáda rychlým postupem osvobodila Čínu (Mandžusko) a Koreu od japonské okupace. Za tento příspěvek k porážce Japonska získal SSSR dle Jaltské dohody, ostrov Sachalin a Kurilské ostrovy…. 

 

Jaltská konference i přes rozdílnost názorů, byla příkladem vzájemné úcty. Jako příklad, lze uvést slavnostní předání meče z leštěné oceli britským premiérem W. Churchillem, J.V. Stalinovi. Byl to osobní dar britského krále Jiřího VI. statečným obráncům Stalingradu.

Jalta byla  posledním setkáním těchto tří velikánů.  Prezident USA Rooswelt v dubnu 1945 umírá,  Churchilla vystřídal nový britský premiér Attlee. 

Jaltská konference významně ovlivnila uspořádání poválečné Evropy. Velká trojka, jak bylo nazýváno spojenectví USA, Británie a SSSR se krátce po 2.světové válce rozpadla.  Začalo neslavné období studené války…. Evropa se rozdělila.

 

Pro současnou politiku západních zemí je příznačné zpochybňování závěrů Jaltské konference. Jako příklad lze uvést zmíněný odsun německé menšiny z Československa. Právě ten bývá často záměrně vydáván za svévolné rozhodnutí Dr.Edvarda Beneše….

 

Přemysl Votava (nár.soc.)