Jak hlasovali ti, co křičeli, že ukradené se má vrátit?

Nejde však ve vztahu k Německu jen o ukradené hodnoty, ale i o zničení obrovských hodnot, za které nesou Němci odpovědnost.

Nejen pařížská reparační dohoda stanovuje povinnost Německa nám zaplatit reparace. Je zde i jeden z principů mezinárodního práva, který jednoznačně říká, že agresor je povinen nahradit své oběti škody, které jí agresí způsobil.

Kdo je v tomto případě agresorem a kdo obětí? Nikdo nepochybuje, že agresorem bylo Německo a my, Československo, jeho obětí. Trváme proto v souladu s pařížskou reparační dohodou a v souladu s mezinárodním právem, aby nám Německo zaplatilo reparace v době co nejkratší!

A jak hlasovali řvouni, kteří se dožadovali vrácení ukradeného pro církve? Ač nám toho Němci nakradli hodně, tudíž by tuto zásadu měli uplatňovat též ve vztahu k Německu, neučinili tak. Kluby řvounů zásadně hlasovaly proti přijetí návrhu zákona o německých reparací. Mluvíme, aby to bylo jasné, o poslaneckých klubech ODS, Pirátů, KDU, STANu a TOP 09. Jen někteří poslanci z těchto klubů se hlasování zdrželi nebo byli pro návrh předloženého zákona.

mk

K hlasování poslaneckých klubů a některých poslanců uvádíme:

Poslanecký klub ANO

Pro návrh zákona hlasoval poslanec Julius Špičák, zdrželo se hlasování 14 poslanců, jedním z nich byl i poslanec Jaroslav Foltýnek

Poslanecký klub ODS

Zdržel se hlasování poslanec Václav Klaus,ml.

Poslanecký klub Piráti

Zdrželi se hlasování: Petr Třešňák, Tomáš Vymazal

Poslanecký klub SPD

Zdržel se hlasování Zdeněk Podal

Poslanecký klub ČSSD

Pro návrh zákona hlasoval Jaroslav Foldýna, zdrželi se hlasování Jiří Běhounek, Milan Chovanec, Tomáš Hanzl

Poslanecký klub KSČM

Zdržel se hlasování Jiří Dolejš

Poslanecký klub TOP 09

Zdržel se hlasování K. Schwarzenberg

Poslanecký klub STAN

Zdržel se hlasování Petr Gazík

Přišlo e-poštou

Na této adrese si můžete zjistit, jak hlasovali jednotlivé poslanecké kluby i jednotliví poslanci www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=68890